หน้าแรก Security Bug Nissan ยืนยันแล้วว่าข้อมูลบุคคลต่างๆ รวมถึงลูกค้าด้วย ราวๆ 100,000 ราย

Nissan ยืนยันแล้วว่าข้อมูลบุคคลต่างๆ รวมถึงลูกค้าด้วย ราวๆ 100,000 ราย

แบ่งปัน

Nissan ได้ยืนยันว่าการรั่วไหลของข้อมูลส่งผลกระทบต่อพนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าบางราย รวมถึงธุรกิจด้านการเงินของแบรนด์ Mitsubishi, Renault, Skyline, Infiniti, LDV และ RAM

โดย Nissan คาดว่าจะแจ้งให้บุคคลต่างๆ ทราบอย่างเป็นทางการประมาณ 100,000 คน เกี่ยวกับการรั่วไหลทางไซเบอร์ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า จำนวนนี้อาจลดลงเนื่องจากมีการตรวจสอบข้อมูลการติดต่อและลบชื่อที่ซ้ำออกจากรายการ” บริษัทกล่าว

ตามการประมาณ การรั่วไหลครั้งนี้ส่งผลต่อ “ข้อมูลประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล” ของบุคคลประมาณ 10% ซึ่งรวมถึง:

– บัตรประกันสุขภาพ 4,000 ใบ
– ใบขับขี่ 7,500 ใบ
– หนังสือเดินทาง 220 เล่ม
– หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1,300 ราย

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้ได้รับผลกระทบอีก 90% ประกอบด้วย สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ข้อมูลการจ้างงานหรือเงินเดือน และข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเกิด

เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ บริษัทได้เสนอการเข้าถึง IDCARE (ชุมชนบริการประชาชนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และบัตรประจำตัวประชาชนแห่งชาติของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) บริการตรวจสอบเครดิตฟรี และจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนบัตรประจำตัว (ถ้าจำเป็น)

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – HNS