หน้าแรก Home Business American Express ยอมรับว่าข้อมูลบัตรถูกเปิดเผย กล่าวโทษบริษัทภายนอกว่าเป็นต้นเหตุ

American Express ยอมรับว่าข้อมูลบัตรถูกเปิดเผย กล่าวโทษบริษัทภายนอกว่าเป็นต้นเหตุ

แบ่งปัน

American Express อธิบายว่า ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของบริษัทตัวกลางที่ให้บริการแก่ร้านค้าหลายแห่ง ทำให้ข้อมูลบัตร American Express จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และข้อมูลอื่นๆ ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

นาย Anneke Covell หัวหน้าฝ่ายด้านความเป็นส่วนตัว (Chief privacy officer) ของ Amex ได้เขียนจดหมาย ไฟล์ PDF แจ้งเตือนลูกค้าในช่วงปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับปัญหานี้ โดยเนื้อหาใจความสำคัญระบุว่า

“หมายเลขบัญชีบัตร American Express ที่ออกให้คุณในปัจจุบันหรือเคยออกให้ ทั้งชื่อของคุณ และข้อมูลบัตรอื่นๆ เช่น วันหมดอายุ อาจถูกละเมิดได้ (compromised) ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ American Express ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้”

อ่านทั้งหมดที่นี่ – TRG