หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยผุดโปรเจกต์ใหม่ “ทนายแมน”

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยผุดโปรเจกต์ใหม่ “ทนายแมน”

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้จัดงาน Code Mania 1010 ขึ้น ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท โดยในงานได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า “ทนายแมน” โดยคุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เปิดตัวร่วมกับ ทนายความ อภิเชฏฐ์ วงศ์สันติสุข ผู้ร่วมก่อตั้งทนายแมน ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับสำนักงานทนายความ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อหาทนายความและตัวกลางช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงาน

สำหรับโปรเจกต์ทนายแมนนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานที่มีมากมาย หลายครั้งที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย สมาคมจึงอยากจะเป็นคนกลางที่ช่วยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้เสียเปรียบหรือผู้ที่อาจถูกเอาเปรียบได้

โดยบริการหลักของทนายแมน ได้แก่ การติดต่อหาทนายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ,เป็นตัวกลางจ้างงาน, ตรวจสอบสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, ตรวจสอบเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล, whitelist ของผู้รับจ้างงานในสายโปรแกรมเมอร์ ฯลฯ โดยมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยอีกด้วย

ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ทนายแมน” จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เรื่องการจ้างงานของทุกคนได้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและติดต่อหาทนายความได้ที่ https://lawman.in.th/ พร้อมทั้งติดตามความรู้และข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/lawman.in.th/ ซึ่งจะมีการอัปเดตคอนเทนต์ทางด้านกฎหมายที่น่าสนใจ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาทางด้านกฎหมายก็สามารถติดต่อได้เช่นกั