หน้าแรก Applications 5 เหตุผลที่คุณควรให้ลูกๆ เรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ยังเด็ก

5 เหตุผลที่คุณควรให้ลูกๆ เรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ยังเด็ก

แบ่งปัน

ที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษารอบตัวมามากมาย โดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวน์ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญทั้งด้านการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน และล่าสุดก็มีแนะนำให้เด็กเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด โดยมีเหตุผลจากเหล่าอาจารย์และจากประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สนับสนุนดังต่อไปนี้

1. การเขียนโปรแกรมเป็นวิธีเรียนรู้การแก้ปัญหา

ทักษะการแก้ปัญหาถือเป็นสกิลพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีไม่ว่าจะเรียนต่อด้านไหนหรือมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรก็ตาม ซึ่งการโค้ดดิ้งจะเป็นการสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้เด็กเอาชนะ

ช่วยกระตุ้นให้หาทางแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งการศึกษาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นี้จะทำให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น

2. ภาษาโปรแกรมมิ่งช่วยให้เด็กอยากสำรวจและเรียนรู้

นักเรียนที่อายุน้อยมักเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการที่จะศึกษาพื้นฐานกลไกการทำงานของสิ่งต่างๆ ทำให้รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่คู่ขนานไปกับหลักสูตรปกติ

การเขียนโปรแกรมทำให้เด็กๆ มีพื้นที่ของตัวเองในการทดสอบและเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งความสุขที่เกิดจากการสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ นี้เองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเด็กในระยะยาวต่อไป

3. โค้ดดิ้งช่วยปลดล็อกพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์

โปรแกรมมิ่งช่วยให้นักเรียนในวัยเด็กมีเครื่องมือและทรัพยากรที่ไร้ขอบเขตในการทดลองที่ตัวเองชื่นชอบ โดยเด็กจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีทักษะจำเป็นมากพอที่จะเนรมิตความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม ความรู้สึกที่ได้จากการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมานี้ช่วยกระตุ้นแรงผลักดันในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

4. การเขียนโค้ดนั้นทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้น

ถือเป็นข้อเท็จจริงที่ต่างจากความเชื่อของหลายคน จริงๆ แล้วการเขียนโค้ดเป็นทักษะที่น่าตื่นเต้นในการเรียนรู้ เพราะความรู้สึกที่ได้จากการแก้ปัญหาทางตรรกะต่างๆ ได้สำเร็จด้วยตัวเองช่วยเพิ่มความมั่นใจได้

โดยเฉพาะกลายเป็นแรงผลักไปสู่ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเด็ก การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสำหรับเด็กอย่าง Scratch ทำให้เด็กๆ เข้าใจแนวคิดได้ง่ายผ่านสีสันและแผนภาพ การให้เด็กชินกับการเขียนโปรแกรมจะกำจัดความกลัว ทำให้รู้สึกสบายขึ้นเมื่อเข้าสู่วงการที่ต้องเรียนรู้อย่างจริงจัง

5. การเขียนโปรแกรมมีอนาคตไกล

เราอาศัยอยู่ในยุคที่ปฏิวัติทางดิจิตอล เต็มไปด้วยระบบอัตโนมัติที่ตำแหน่งงานที่เคยใช้แรงงานปกติกำลังถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวางแผนและดูแลรักษา จึงทำให้ความต้องการวิศวกรซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นมาก

แค่ในอินเดียอย่างเดียวก็ทำตัวเลขตำแหน่งงานด้านไอทีนำหน้าประเทศอื่นในโลกแล้ว โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งตอนนี้ก็ได้ผนวกการเขียนโปรแกรมเข้ามาเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร ซึ่งเด็กๆ ที่เริ่มหัดเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุน้อยก็จะเห็นภาพกว้างขึ้นในวงการนี้ และเห็นอนาคตเส้นทางอาชีพด้านนี้ได้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – Technotification

//////////////////

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro เพื่อรับข่าวสารด้านไอที