หน้าแรก Vendors Dell Technologies เชิญร่วมงานสัมมนา Hybrid Workplace : Next Normal Trend for Organization’s Better Productivity

เชิญร่วมงานสัมมนา Hybrid Workplace : Next Normal Trend for Organization’s Better Productivity

แบ่งปัน

โลกยุค Next Normal ส่งผลให้การทำงานเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะ Hybrid มากขึ้น งานนี้ Dell ร่วมกับ Microsoft จัดงานสัมมนาที่จะอาให้คุณได้ทราบถึงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสนันสนุน Performance ของการทำงานตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคมเวลา 09.30 – 12.35 น.

คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่