หน้าแรก Vendors Cisco ทำความรู้จักกับ “Cisco Zero Trust” นิยามใหม่ของการรักษาความปลอดภัยไอที

ทำความรู้จักกับ “Cisco Zero Trust” นิยามใหม่ของการรักษาความปลอดภัยไอที

แบ่งปัน

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความท้าทายในการดำเนินธุรกิจยุค New Normal ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การที่พนักงานต้องทำงาน และเข้าถึงระบบไอทีและแอปพลิเคชันจากทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมีความต้องการใช้งานอุปกรณ์ส่วนตัวหรือ BYOD มากขึ้น หรือ ความต้องการการใช้งานแอปพลิเคชันจากทั้งในองค์กรและมัลติคลาวด์ และ อุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่าย มีจำนวนเพิ่มขึ้น

เป็นผลให้การรักษาความปลอดภัยไอที ไม่ได้จำกัดอยู่ภายในองค์กรอีกต่อไป คำถามคือแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผู้ใช้และอุปกรณ์ที่เข้าถึงระบบไอที มีความปลอดภัยเพียงพอ, การทำงานจากภายนอกหรือ Work from Home จะได้รับการปกป้องทีดี รวมทั้งระบบไอทีจะปลอดภัยจากภัยคุกคามใหม่ๆ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ทศวรรษ เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น ขอเสนอ Zero Trust แนวคิดด้านปลอดภัยจากซิสโก้ ที่จะตรวจสอบทุกการเข้าถึงจากบุคคลหรืออุปกรณ์ใด ไม่ว่าจะมาจากภายในหรือนอกเครือข่าย

โดยครอบคลุม 3 องค์ประกอบหลักของการทำงานยุคดิจิทัล ได้แก่

– Secure the Workforce เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้และอุปกรณ์ จากทุกเวลาและสถานที่ด้วย Cisco Duo
– Secure the Workload เพื่อรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชันทั้งที่อยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์และบนคลาวด์ ด้วย Cisco Tetration
– Secure the Workplace เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และนโยบายรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้ อุปกรณ์ และแอปพลิเคชัน ในระบบเครือข่าย ด้วย SD-Access

Cisco Zero Trust พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของการรักษาความปลอดภัยไอที เพื่อการดำเนินธุรกิจวิถีใหม่ ที่ต้องการความยืดหยุ่น คล่องตัว พร้อมเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณครองขวัญ สมานุหัตถ์ อีเมล์ : krongsam@metrosystems.co.th โทร. 02-089-4432 www.metrosystems.co.th