หน้าแรก Home feature Microsoft ชนะคดีคำร้องจากรัฐบาลสหรัฐ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า !!

Microsoft ชนะคดีคำร้องจากรัฐบาลสหรัฐ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า !!

แบ่งปัน

กลายเป็นเรื่องอีก เมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้อำนาจในการบีบให้บริษัทด้านเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกัน ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าที่เก็บไว้บนระบบเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่สนใจว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของลูกค้านอกประเทศ หรือแม้กระทั่งเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา งานนี้เรื่องถึงขั้นขึ้นศาลสหรัฐ และจบลงด้วยข้อตัดสินที่ว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถมีอำนาจจะเข้าไปขอดูข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอกประเทศได้

ล่าสุดก็มีการยื่นอุทธรณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม แต่ก็จบลงด้วยข้อตัดสินของศาลอีกว่าหน่วยงานใด ๆ ของรัฐบาลสหรัฐก็ไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับบริษัทด้านเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันเปิดให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นของลูกค้าต่างประเทศและข้อมูลเก็บอยู่นอกประเทศ แปลกันง่าย ๆ ว่าพระราชบัญญัติด้านการบันทึกข้อมูลหรือ Stored Communications Act. (SCA) ไม่อาจใช้บังคับได้กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เก็บอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นอกประเทศ

การอุทธรณ์ในครั้งนี้เกิดจากการที่บริษัท Microsoft ยื่นคำร้องต่อพระราชบัญญัติ SCA ที่เพิ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งบังคับให้ Microsoft เปิดเผยอีเมลทั้งหมดของลูกค้าบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาข้ามชาติ ทั้งนี้ Microsoft ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลอีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและมีการเก็บบันทึกภายในประเทศ แต่ปฏิเสธที่จะส่งข้อมูลที่บันทึกอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเหตุให้อัยการโต้แย้งขึ้นมาว่าในฐานะของบริษัทสัญชาติอเมริกัน Microsoft ต้องส่งข้อมูลที่รัฐบางต้องการทั้งหมด เป็นเหตุของการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้

งานนี้จบลงด้วยการที่ศาลตัดสินว่ารัฐบาลสหรัฐไม่มีอำนาจในการบังคับขอข้อมูลการสื่อสารกับต่างชาติใน data center ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา แม้บริษัทที่ให้บริการนั้นจะมีสัญชาติเป็นอเมริกันก็ตาม งานนี้ต้องกระซิบว่าผู้ใช้บริการ IT ทั่วโลกก็ต้องให้ความปลอดภัยกับข้อมูลของเขา และเขาจะใช้บริการก็ต่อเมื่อบริการนั้นได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามกฎหมายในประเทศของเขา โดนลูกนี้เข้าไปรัฐบาลสหรัฐก็ถึงกับซึม

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : http://www.channelworld.in/news/ibm-beta-tests-secure-cloud-blockchain-service