หน้าแรก Home feature ว.เทคโนโลยีสยาม เปิดหลักสูตรปริญญาโท Cyber Security ที่เดียวและที่แรกของประเทศไทย

ว.เทคโนโลยีสยาม เปิดหลักสูตรปริญญาโท Cyber Security ที่เดียวและที่แรกของประเทศไทย

แบ่งปัน

ปัจจุบันงานด้าน Cyber Security ถือเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากและได้รับความนิยมอย่างมาก พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 โดยหน่วยงานรับผิดชอบตรงคือ สำนักคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. แต่ยังขาดแรงงานที่มีความรู้ความหลักความสามารถเฉพาะและมีประสบการณ์ทางด้านนี้ ทั้งในและต่างประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เปิดหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Master of Science in Professional Cyber Security (International Program)” เน้นการผลิตบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Cyber Security โดยเป็นลักษณะการเรียนเน้นปฏิบัติลงมือทำสารนิพนธ์/โครงงาน ระยะเวลาเรียนแค่ 2 ปี

โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ รายวิชาที่เป็นจุดเด่นเฉพาะทาง เช่น วิชา
– Ethical Hacking
– Penetration Testing
– Digital Forensic and Gathering Information
– Malware Analysis
– Cryptography
– Cloud Security
– Network and Mobile Applications Security
– Cybersecurity Ethics Law

หลักสูตรดังกล่าวนี้จะทำให้คุณมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ Cyber Security และสามารถต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเอง และเข้าสู่วงการด้านระบบความปลอดภัยไอทีที่มีความต้องการอย่างมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจติดต่อ
คุณนพชัย ตันติกนกพร (อะตอม)
โทร/Line: 0862384163