หน้าแรก News & Event “Kerry Express” เยี่ยมชมนวัตกรรมศูนย์สาธิต “PageWide Technology Center”

“Kerry Express” เยี่ยมชมนวัตกรรมศูนย์สาธิต “PageWide Technology Center”

แบ่งปัน

นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายชัยวุธิ คหกิจไพศาล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และ นายณรงกต วัฒนดำรงวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงานจาก บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เอชพีใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ HP PageWide”  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่