หน้าแรก Webinar งานสัมมนา : Healthcare system protection for digital age (ปฏิวัติระบบสาธารสุขเพื่อยุคดิจิตอล)

งานสัมมนา : Healthcare system protection for digital age (ปฏิวัติระบบสาธารสุขเพื่อยุคดิจิตอล)

แบ่งปัน

ภายใต้สถานะการณ์โควิด-19 ระบาดในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลากหลายมิติ ทำให้องค์กรต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Transform อย่างเต็มรูปแบบ แล้วเราจะทำงานร่วมกันระหว่างระบบโครงข่าย (Network) และระบบความปลอดภัย (Security) เพื่อให้องค์กรยังสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทั้ง On-Premise หรือ On Cloud รวมถึงอุปกรณ์ที่มีการ Connect เข้าระบบหรือเข้าข้อมูลภายในองค์กรได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย แบบ Anywhere Anytime

กำหนดการ

วัน : ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
เวลา : 09.30 – 12.00
ช่องทางการบรรยาย : Web online conference
ผู้บรรยาย : วิทยากรจาก NetApp, MSC, Cisco

09.30 – 09.35 กล่าวเปิดงานโดย บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
09.35 – 10.10 บรรยายหัวข้อ “Securing the Hybrid Work Environment in Healthcare Industry”
10.10 – 10.50 บรรยายหัวข้อ “NetApp – Identify Stray Protected Health Information”
10.50 – 10.55 Break
10.55 – 11.35 บรรยายหัวข้อ “Secure with Security monitoring”
11.35 – 11.45 ตอบคำถามชิงรางวัล
11.45 – 12.00 สรุปงาน และ กล่าวปิดงาน

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับงานสัมมนาครั้งนี้

– แนวทางการป้องกันสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์
– เทคโนโลยีจาก NetApp ในการช่วยปกป้องข้อมูลด้านสุขภาพ
– วิธีการป้องกันภัยคุกคามโดยใช้ระบบ Security Monitoring
– การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระบบ On-Prem และ Cloud Computing
– รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจในงาน

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ข้างล่างนี้

https://bit.ly/3tdjLaY

พิเศษ! ภายในงานจะมีการตอบปัญหาชิงรางวัลมากมายจากทาง MSC และพาร์ทเนอร์ต่างๆ (ขอความกรุณาผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียนด้วยอีเมล์องค์กรเพื่อลุ้นรับสิทธิ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-001-9973 หรือ webinar@enterpriseitpro.net