หน้าแรก Cloud Kasten by Veeam เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ Kasten K10 V5.5 เพื่อปกป้องข้อมูลบน Kubernetes ด้วยระบบอัตโนมัติ

Kasten by Veeam เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ Kasten K10 V5.5 เพื่อปกป้องข้อมูลบน Kubernetes ด้วยระบบอัตโนมัติ

แบ่งปัน

Kasten by Veeam® ได้ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลบน Kubernetes ใหม่ชื่อ Kasten by Veeam K10 V5.5 เพื่อรองรับการเติบโตของแอพพลิเคชั่นบน K8S ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ขาดคนที่มีทักษะรองรับทำให้หลายองค์กรไม่สามารถขยายระบบได้อย่างราบรื่นตามธรรมชาติของคลาวด์

ตัว Kasten ใหม่นี้จะช่วยอุดช่องโหว่ดังกล่าวด้วยความสามารถใหม่ที่รวมเอาการทำงานแบบอัตโนมัติ และการรองรับการขยายตัวของคลาวด์เข้าด้วยกัน

เป็นการเติมเต็มให้แก่ชุดผลิตภัณฑ์ปกป้องและกู้คืนระบบยุคใหม่ที่มีอยู่เดิมของ Veeam ให้ครอบคลุมทรัพย์สินดิจิตอลทั้งหมดทั้งส่วนของเวอร์ช่วล คลาวด์นาทีฟ SaaS Kubernetes หรือแม้แต่โหลดงานบนระบบกายภาพ

ถือเป็นการปฏิวัติการทำงานบน Kubernetes ใหม่ที่รองรับความซับซ้อนในการขยายตัว โดยเฉพาะจากความหลากหลายของระบบที่ติดตั้งได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์ให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการระบบที่ขยายตัวนี้ได้อย่างยืดหยุ่น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – ETW