หน้าแรก News & Event “อนาคตที่กำหนดเอง” ผู้บริโภคใน APAC จะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Industry 4.0

“อนาคตที่กำหนดเอง” ผู้บริโภคใน APAC จะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Industry 4.0

แบ่งปัน

นายสเตฟาน นิวไมเออร์ กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทแคสเปอร์สกี้ กล่าวว่า “ระดับความเป็นดิจิทัลของเอเชียแปซิฟิกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จนกระทั่งการระบาดใหญ่บังคับให้ทุกคนพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของตนใหม่ ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยมว่า Industry 4.0 เป็นหัวข้อระดับสูงที่ยังเป็นเรื่องไกลตัว การปฏิวัติดิจิทัลนี้มีผู้บริโภคเป็นหัวใจหลัก จะเป็นตัวสร้างอนาคตที่กำหนดเอง (customised future) ควบคู่ไปกับนวัตกรรมก้าวหน้าอื่นๆ เช่น Big Data, IoT และ 5G”

นายสเตฟาน นิวไมเออร์ กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทแคสเปอร์สกี้

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (83%) ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ตนเต็มใจให้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งความเป็นจริงแล้วผู้บริโภคได้ให้ข้อมูลมากกว่าสิ่งที่ได้รับโดยไม่รู้ตัว

แคสเปอร์สกี้และซีเมนส์ได้นำเสนอตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ Industry 4.0 ที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ สำหรับฟาร์มปลาลอยน้ำอัจฉริยะแห่งแรกของ Singapore Aquaculture Technologies (SAT) ซึ่งเป็นฟาร์มแห่งแรกในสิงคโปร์และคาดว่าจะผลิตปลาได้ 350 ตันต่อปี สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่า 4 ล้านเหรียญสิงคโปร์นี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวสิงคโปร์ที่ต้องการปลาคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ได้จัดการกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลให้ประชากรปลาลดลง

นายไรมอนด์ ไคลน์ รองประธานบริหารฝ่ายอุตสาหกรรมดิจิทัล บริษัทซีเมนส์ อาเซียน

นายไรมอนด์ ไคลน์ รองประธานบริหารฝ่ายอุตสาหกรรมดิจิทัล บริษัทซีเมนส์ อาเซียน กล่าวว่า “ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความกังวลเรื่องที่มาของอาหาร สภาพแวดล้อมที่เพาะเลี้ยง และกระบวนการเก็บเกี่ยวที่ทำก่อนที่อาหารจะมาถึงโต๊ะ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตอาหารจึงควรเป็นไปอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน ซึ่งสามารถเป็นไปได้เมื่อเราใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างถูกต้องเหมาะสม”

นายไรมอนด์กล่าวเสริมว่า “ด้วยการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ขั้นสูงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น Machine learning และการวิเคราะห์วิดีโอ ทำให้เราช่วย SAT ในการคาดการณ์การเติบโตชีวมวลและป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งจะช่วยลดการตายของปลา นอกจากนี้เรายังปูทางสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ปรับขนาดได้ มีความยืดหยุ่นสูง และมีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ทั้งหมด”