หน้าแรก News & Event แคสเปอร์สกี้เผย 3 ประโยชน์ ที่ธุรกิจของคุณจะได้รับจาก MSSP

แคสเปอร์สกี้เผย 3 ประโยชน์ ที่ธุรกิจของคุณจะได้รับจาก MSSP

แบ่งปัน

แคสเปอร์สกี้ได้ทำการสำรวจธุรกิจขนาดต่าง ๆ ใน 26 ประเทศในเดือนกันยายน 2565 เพื่อทำความเข้าใจว่าองค์กรต่าง ๆ ตอบสนองต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ของโรคระบาดอย่างไร ผลการสำรวจได้รับการรวบรวมไว้ในรายงาน Kaspersky IT Security Economics ล่าสุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้บอกเล่าถึงการตั้งค่าปัจจุบันเมื่อต้องจัดการความปลอดภัยด้านไอทีขององค์กร

ในการใช้ MSSP เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยทางไอที ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอมรับว่าได้รับประโยชน์ เช่น ทีมไอทีทำงานได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่น้อยลง, ลดต้นทุน, ความสามารถในการปรับขนาด

นายเซียง เทียง โยว ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แคสเปอร์สกี้ กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในช่วงการแพร่ของโรคระบาด ผู้มีอำนาจตัดสินใจของธุรกิจที่เจริญเติบโตได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับวิถีใหม่เพื่ออยู่ในตลาดและขึ้นนำคู่แข่งเมื่อมีโอกาส การเติบโตและขยายตัวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนความคิดของเรา และเปลี่ยนลำดับความสำคัญต่างๆ” นายโยวกล่าว

ที่มา : ข่าวพีอาร์