หน้าแรก Vendors Dell Technologies เชิญร่วมงาน Innovate with Data: Create New Value from Data Insights

เชิญร่วมงาน Innovate with Data: Create New Value from Data Insights

แบ่งปัน

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ร่วมกับอินเทล ขอเชิญร่วมงาน Tech Series: Digital Transformation Journey – Be Ready to Lead the Digital Future: EP#3 “Innovate with Data: Create New Value from Data Insights for Your Organization” โดยในงานสัมมนานี้คุณจะได้รับฟังถึง

• การปกป้องข้อมูลองค์กร มีเรื่องใดบ้างที่ควรคำนึงถึง

• สิ่งสำคัญสำหรับทีมงาน IT เมื่อต้องนำเทคโนโลยี และกระบวนการต่างๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนข้อมูลในองค์กรที่มีจุดเริ่มต้นจาก Workload ต่างๆ ทั้ง Database, Analytics และ แอพพลิเคชั่นยุคใหม่ต่างๆ (Modern Apps)

• กรณีศึกษาในเรื่องของการนำข้อมูลมาสร้างมิติใหม่แห่งความสำเร็จในด้าน AI, IoT, Streaming Data

• การเข้าใจถึง DataOps เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลให้ มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลสูงสุด

กำหนดการ

วัน : วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2021
เวลา : 09:30 – 12:00 p.m.
การบรรยาย : Zoom Meeting
ลงทะเบียนที่นี่ : https://bit.ly/3x6ajHY

ข้อมูลคืออาวุธที่สำคัญของธุรกิจในโลกยุค Digital Era การนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรด้วยมิติใหม่ๆ กำลังเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ แต่การที่จะสร้างนวัตกรรมหรือทำข้อมูลให้เป็นอาวุธการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างแท้จริงนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่ควรคำนึงถึง อาทิ ระบบอินฟราสตรัคเจอร์ หรือระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบความปลอดภัย การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล รวมถึง workload ต่างๆ ในเซสชั่นนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราจะมาพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในมุมต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถนำไป Transform องค์กรของคุณและสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรด้วยมิติใหม่จากข้อมูลธุรกิจได้สำเร็จอย่างแท้จริง

ดำเนินรายการและร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์โดย
ดร. คเณศณัฏฐ์ ชยามรฉัตรคุปต์ – Dell Senior Client Technologist, Dell Technologies
โชติวิทย์ จารุวรรณสถิตย์ – Field CTO- Thailand, Dell Technologies
จิรวุฒิ สุวรรณรัตน์ – Advisory System Engineer, Dell Technologies
สถาพร ทั่งทอง – Director – Data Protection Solutions for Thailand Vietnam & ROIC, Dell Technologies
ฆฤน จิตต์หมั่น – Service Business Development Manager, Dell Technologies

ลงทะเบียนที่นี่ : https://bit.ly/3x6ajHY

///////

 

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro รับข่าวสารด้านไอทีฟรี