หน้าแรก Vendors IBM IBM จับมือมหาวิทยาลัยโตเกียว ในการริเริ่มโครงการพัฒนาด้านควอนตัม

IBM จับมือมหาวิทยาลัยโตเกียว ในการริเริ่มโครงการพัฒนาด้านควอนตัม

แบ่งปัน
image credit : smalltechnews

ยักษ์ใหญ่ด้านไอทีของโลก IBM และมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ร่วมกันจัดตั้ง Quantum Innovation Initiative Consortium (QIIC) เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการผสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อผลักดันด้านการประมวลผลควอนตัมในประเทศญี่ปุ่น สำหรับสถาบัน QIIC นี้จะตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งสามารถเข้าถึงศูนย์ประมวลผลควอนตัมของ IBM ที่มีคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ “ทันสมัยมากที่สุด” กว่า 20 เครื่อง

นอกจาก Q Network ของ IBM แล้ว สมาพันธ์นี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็น Toshiba, Hitachi, Mizuho, MUFG, JSR, DIC, Toyota, Mitsubishi Chemicals, และมหาวิทยาลัย Keio เองด้วย

ทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียว ศาสตราจารย์ Makoto Gonokami แสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการนำเทคโนโลยีประมวลผลควอนตัมมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งความร่วมมือจากทั้งสามส่วนนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา : ZDnet