หน้าแรก Vendors HP Enterprise HPE ร่วมปันน้ำใจบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 442,261 บาท

HPE ร่วมปันน้ำใจบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 442,261 บาท

แบ่งปัน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) หรือ HPE ได้จัดทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อนำเงินบริจาคให้แก่องค์กร และมูลนิธิในประเทศไทย โดยในงานนี้ คุณพลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ บริจาคเงินให้กับศิริราชมูลนิธิ จำนวน 230,000 บาท ในโครงการต่อลมหายใจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนั้นแล้วทางพนักงานของ HPE ได้จัดกิจกรรมภายในชื่อว่า “HPE Live Market” โดยได้รับยอดบริจาคจากพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 212,261 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวนี้ทางบริษัทฯ ได้นำไปบริจาคในโครงการต่างๆ เช่น ได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดชีพจร และปริมาณออกซิเจน จำนวน 4 เครื่อง ให้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์วัชระ อมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

ตลอดจนยังบริจาคให้กับกลุ่ม และมูลนิธิต่างๆ อาทิเช่น บริจาคให้กับกลุ่มอาสาเส้นด้าย จำนวน 25,000 บาท บริจาคให้กับกลุ่มอาสาเราต้องรอด จำนวน 25,000 บาท บริจาคให้กับมูลนิธิแพทย์ชนบท จำนวน 25,000 บาท รวมถึงบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามน้ำเกลี้ยง และโรงพยาบาลสนามกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20,000 บาท