หน้าแรก Internet of Things Smart City เฮงเค็ล ประเทศไทย ปลื้มเทคโนโลยี Smart Factory

เฮงเค็ล ประเทศไทย ปลื้มเทคโนโลยี Smart Factory

แบ่งปัน

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีกาวชั้นนำจากเยอรมนีโชว์นวัตกรรมการผลิตแบบ Smart Factory ที่โรงงานเทคโนโลยีกาว ชลบุรี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย้ำความเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีกาวเพื่ออุตสาหกรรมของโลก

นายอิศรา เกษมเศรษฐ ผู้จัดการโรงงานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีกาว เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า โรงงานเทคโนโลยีกาว ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี เป็นหนึ่งในฐานการผลิตสำคัญของภูมิภาคซึ่งผลิตสินค้าเทคโนโลยีกาวกว่า 500 ชนิด สำหรับอุตสาหกรรม 7 ประเภทอาทิ เช่น กาวบรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค กาวยานยนต์และโลหะ กาวเพื่อผู้บริโภค, ช่างฝีมือ และงานก่อสร้าง และกาวอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์เป็นต้นโดยโรงงานแห่งนี้ มุ่งพัฒนาสู่ อุตสาหกรรม 4.0 และเริ่มการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีSmart Factory ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ง เฮงเค็ล ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนและเวลาในการผลิตสินค้าอีกทั้งยังลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ของเสียในกระบวนการผลิตลดลง ทำให้โรงงานแห่งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

นายอิศรา เกษมเศรษฐ

“การนำระบบ Smart Factory มาใช้กับโรงงานกาวที่ชลบุรีทำให้เราสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อปีที่แล้ว โรงงานของเรามีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง 12% จากปี 2560 และมีการทำงานติดต่อกันมากกว่า 3,300,000 ชั่วโมง หรือ 5,000 วัน โดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานต้องหยุดงาน ซึ่งเฮงเค็ล ภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นและยังคงพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานต่อไป”

นอกจากนี้ ความสำเร็จที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่เห็นได้ชัดในปี 2561 ได้แก่ โรงงานสามารถลดการใช้พลังงานได้ 17% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 16% และลดของเสียในระบบ 46%เมื่อเทียบกับปี 2555อีกทั้งการใช้น้ำและน้ำเสียในระบบยังลดลงถึง 20% อีกด้วย

นายอิศรา กล่าวเสริมว่า ระบบ Smart Factory เป็นการทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ การผลิต จนถึงสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จ โดยมีการจัดการข้อมูลทั้งระบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Data Analytic ทำให้ประสิทธิในการผลิตสูงขึ้นและมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เฮงเค็ล มีความเชื่อในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมและเพิ่มทักษะในการทำงานด้วยระบบ Lean Manufacturing เพื่อตอบรับกับการทำงานในรูปแบบ Smart Factory สร้างมูลค่าองค์กรที่เพิ่มสูงขึ้นและลดรอยเท้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เฮงเค็ลมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยคาดหวังที่จะสร้างระบบการทำงานที่ปลอดจากอุบัติเหตุ ภายในปี 2565โดยบริษัทแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินมาตรการเชิงรุก อาทิเช่น มีการตรวจสอบความปลอดอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) เป็นประจำ มีการประเมินกระบวนการที่มีความเสี่ยงอย่างครอบคลุม รวมทั้งประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงาน มีการสร้างความตะหนักรู้ให้กับพนักงาน มีโครงการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งมีการฝึกอบรมและให้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเครื่องจักรเพื่อให้เกิดการลดการใช้น้ำ ใช้พลังงานและทรัพยากรให้น้อยลงอีกด้วย

โดยโรงงานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีกาว ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลิตสินค้ากาวภายใต้แบรนด์ชั้นนำ อย่างเช่น Loctile,Technomeltและ Terosonมีพนักงานรวม 150 คน ผลิตสินค้าประเภทกาวเพื่ออุตสาหกรรมมากกว่า 500 รายการ และมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างและหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีการผลิตกาว ผลิตภัณฑ์กันซึม และเคมีภัณฑ์เพื่อการเตรียมพื้นผิว สำหรับลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 140001 และ OHSAS 180001

สำหรับเฮงเค็ล ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2515 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มีธุรกิจในประเทศไทย 2 ธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว และกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์โดยมีโรงงานทั้งสิ้น 3 แห่งในประเทศไทย คือ โรงงานเทคโนโลยีกาว 2 แห่ง ที่จังหวัดสมุทรปราการและชลบุรีและโรงงานผลิตสินค้าบิวตี้แคร์อีก 1 แห่ง ที่จังหวัดชลบุรี