หน้าแรก Security Data Leak ข้อมูลจำนวนมากทั้ง Netflix, TD Bank, และ Ford รั่วออกจาก Amazon S3 Bucket

ข้อมูลจำนวนมากทั้ง Netflix, TD Bank, และ Ford รั่วออกจาก Amazon S3 Bucket

แบ่งปัน

บริษัทจัดการข้อมูล Attunity ได้ปล่อยข้อมูลรั่วขนาดระดับเทอราไบต์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลสำรองของอีเมล์, บัญชีผู้ใช้ OneDrive, รหัสผ่านเข้าระบบ, ข้อมูลยอดขาย, รายละเอียดโปรเจ็กต์ต่างๆ, และข้อมูลอื่นอีกมากมายนับไม่ถ้วน

โดยฐานข้อมูลที่รั่วออกมานี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ Attunity เองที่รวมไปถึงข้อมูลของลูกค้าจากบริษัทระดับ Fortune 100 ด้วย เช่น Netflix, TD Bank, และ Ford โดยเรื่องฉาวครั้งนี้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะโดยนักวิจัยจาก Upguard

ซึ่งมีการพบว่า Amazon S3 bucketที่เข้าถึงได้จากสาธารณะที่ตั้งชื่อว่า “attunity-it,” “attunity-patch,” และ “attunity-support“ซึ่งภายในบักเก็ตพบข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมาก แม้จะไม่สามารถระบุขนาดทั้งหมดที่แน่นอนได้ แต่ทางนักวิจัยได้ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อมูลมาได้ประมาณกว่า 1 เทอราไบต์

ในจำนวนนี้เป็นข้อมูลสำรองอีเมล์ที่บีบอัดไว้กว่า 750 กิกะไบต์ ถูกค้นพบตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งนักวิจัยได้แจ้งเตือนไปยัง Attunity ตั้งแต่ 16 พฤษภาคมแล้ว ทั้งนี้ทาง Upguard ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีใครที่สามารถหรือเคยเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วบ้าง