หน้าแรก Home feature กสทช. บุก โคราช ชวนร่วมรณรงค์เลือกใช้แบตเตอรี่มือถือมีมาตรฐาน

กสทช. บุก โคราช ชวนร่วมรณรงค์เลือกใช้แบตเตอรี่มือถือมีมาตรฐาน

แบ่งปัน

กสทช. ผนึกความร่วมมือกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า สวทช. กับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ร่วมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน” หวังสร้างความตระหนักและลดการสูญเสียชีวิต-ทรัพย์สิน

นายเสน่ห์ สายวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากผลสำรวจจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีกว่า 124.63 ล้านเลขหมาย ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ห้าหรือบางคนกล่าวว่าเป็นอวัยวะหนึ่งของเราไปแล้ว นับเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสาร ดูหนัง ฟังเพลงและเป็นเสมือนกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนส่วนใหญ่ไปแล้ว นอกจากความสะดวกในการใช้งานอีกหนึ่งปัญหาที่พบมากในการใช้โทรศัพท์มือถือ คือ แบตเตอรี่เสื่อม โดยมีหลายสาเหตุการเลือกซื้อและใช้อุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือใช้แบตเตอรี่ปลอม เป็นต้น นับเป็นการใช้งานที่ผิดวิธีอาจนำมาซึ่งอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจของ กสทช. ในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์มีมาตรฐาน

ทางสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างตระหนักถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งที่มาพร้อมกับเครื่องหรือการเลือกซื้อแบตเตอรี่ใหม่ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน” อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ 27 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่และจัดงาน ณ ลานกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครราชสีมา ร่วมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หวังสร้างความตระหนักและลดการสูญเสียชีวิต-ทรัพย์สิน

“การจัดทำโครงการฯ นี้ ทางสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมทดสอบมาตรฐาน เพื่อให้ความรู้ แก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน รวมถึงการใช้งานแบตเตอรี่ที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้มาตรฐาน” นายเสน่ห์ สายวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการ กล่าวทิ้งท้าย