หน้าแรก Vendors Fortinet ฟอร์ติเน็ต ขึ้นผู้นำใน 2020 Gartner Magic Quadrant ด้าน WAN Edge

ฟอร์ติเน็ต ขึ้นผู้นำใน 2020 Gartner Magic Quadrant ด้าน WAN Edge

แบ่งปัน
Image credit : fortune

ฟอร์ติเน็ต ประกาศในวันนี้ว่า ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำในรายงาน Gartner 2020 Magic Quadrant สำหรับ WAN Edge Infrastructure เมื่อในเดือนกันยายนที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการที่องค์กรมีความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์และความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่สูงกว่าในปีก่อน

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายอาจเห็นว่าเอสดีแวนเป็นโซลูชั่นที่ไม่ยั่งยืน แต่ฟอร์ติเน็ตกลับพัฒนาใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ครบถ้วนทุกจุดขับเคลื่อนเครือข่าย (Security-driven networking) ควบรวมกับอุปกรณ์ด้านเครือข่ายและความปลอดภัย และกลายเป็นผู้จำหน่ายรายแรกที่สามารถเสนอโซลูชั่นเอสดีแวนที่มีความปลอดภัยเบ็ดสร็จภายใต้ชื่อโซลูชั่น “ฟอร์ติเน็ต ซีเคียว เอสดีแวน” (Fortinet Secure SD-WAN) ซึ่งฟอร์ติเน็ตยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน Fortinet Secure SD-WAN เพื่อให้เป็นโซลูชันที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการจัดเร้าติ่งขั้นสูง เป็นเอสดีแวนที่แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้ด้วยตัวเอง สามารถควบคุมการใช้งานง่าย สามารถปรับตั้งค่าด้านความปลอดภัยได้ยืดหยุ่นมากที่สุดในอุตสาหกรรมโดยผ่านไฟร์วอลล์เน็กซ์เจนเนเรชั่นหรือเครือข่ายคลาวด์ประเภท SASE-based ความทุ่มเทของฟอร์ติเน็ตสำหรับนวัตกรรมของเอสดีแวนนี้จึงเป็นการพัฒนาเป็นโซลูชันเอสดีแวนที่ครอบคลุมและปลอดภัยที่สุดในอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในบ้าน สำนักงานสาขา และในระบบมัลติคลาวด์

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ฟอร์ติเน็ตได้รับรางวัล Peer Insights Customers’ Choice ทางด้านโซลูชัน WAN Edge Infrastructure ประจำปี 2020 จากการ์ทเนอร์ซึ่งพิจารณาจากผลการรีวิวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและจากคะแนนรวมจากประสบการณ์ของผู้ใช้งาน Fortinet Secure SD-WAN จริงของฟอร์ติเน็ต

นอกจากนี้ ฟอร์ติเน็ตยังได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการเอสดีแวนที่มีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นสูงสุดในส่วนแบ่งการตลาดของอุปกรณ์เอสดีแวนทั่วโลก จากรายงาน “Omdia Market Share: Data Center Network Equipment Q1 2020” Omdia ระบุว่ารายได้จากอุปกรณ์เอสดีแวนของฟอร์ติเน็ตเติบโตขึ้น 247% เมื่อเทียบเป็นปีต่อปี (Year-over-year growth) ใน 1Q19 ถึง 1Q20 ซึ่งฟอร์ติเน็ตเชื่อว่าการได้รับรางวัลต่างๆ นี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของฟอร์ติเน็ตในการนำเสนอโซลูชัน SD-WAN อันดับต้นๆ ในตลาด