หน้าแรก Networking & Wireless F5 Networks แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ รุ่น Local Traffic Manager Series

F5 Networks แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ รุ่น Local Traffic Manager Series

แบ่งปัน

F5 Networks แนะนำผลิตภัณฑ์ รุ่น Local Traffic Manager series เป็นอุปกรณ์ที่มีความหยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ การกระจายโหลดให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งอุปกรณ์มีความเข้าใจทางด้านแอพพลิเคชันเป็นอย่างดี ทำให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายแอพพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยการกระจายโหลดนั้น ทำให้การทำงานแอพพลิเคชันขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน มีความปลอดภัย รวมถึงลดการหยุดชะงักของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วย ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 เครื่องขึ้นไป และยังมีแหล่งจ่ายไฟแบบทดแทนกันได้ โดยมีแหล่งจ่ายไฟหลักกับแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อทำงานทดแทนกัน โดยอุปกรณ์รุ่นนี้ได้รับมาตราฐานความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิคอย่างครบถ้วน

อุปกรณ์กระจายโหลดของ F5 มีหน่วยประมวลผล ASICs ที่ใช้ประมวลผลโดยเฉพาะจึงสามารถมีส่วนช่วยบริหารจัดการ การกระจายโหลดให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัยในการการกระจายโหลด รวมถึงการเข้ารหัสและถอดรหัสแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SSL offload) ซึ่งช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นลดภาระการทำงานในส่วนนี้ออกไปได้อย่างมหาศาล และอุปกรณ์ยังมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Monitoring) ที่หลากหลาย ก่อนที่จะบริหารจัดการกระจายโหลดให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้น ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้อุปกรณ์มีความยืดหยุ่นที่สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาทีซีแอล เพื่อรองรับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แอพพลิเคชันที่มีความเฉพาะเจาะจง ทำให้การบริหารจัดการนั้น ๆ เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ – https://www.f5.com/pdf/products/big-ip-global-traffic-manager-ds.pdf