หน้าแรก Vendors F5 Networks อบรมฟรีที่ออฟฟิศท่าน – เทคนิคของ F5 ในการเข้ารหัสบนอุปกรณ์ IPS, NGFW และ DLP

อบรมฟรีที่ออฟฟิศท่าน – เทคนิคของ F5 ในการเข้ารหัสบนอุปกรณ์ IPS, NGFW และ DLP

แบ่งปัน

เราตระหนักว่า ในทุกวันนี้บรรดาองค์กรทางภาครัฐและธุรกิจทั้งหลายล้วนเพ่งเล็งในการป้องกันภัยคุกคามที่มีต่อทรัพย์สินอันมีค่าด้านฐานข้อมูลภายในหน่วยงานของตน ภัยดังกล่าวอาจมาจากทั้งภายนอกหรือแม้แต่ภายในหน่วยงานเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ด้วยซ้ำ

ผลจากการศึกษาหลายชิ้นพบว่า 80% ของการจราจรบนโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ณ วันนี้ล้วนถูกเข้ารหัส (encrypted) ทั้งสิ้น กระนั้น มาตรการรักษาความปลอดภัยบนโครงข่ายเหล่านี้เท่าที่มีอยู่ไม่สามารถหรือไม่ได้ถูกกำหนดขนาดความสามารถในการถอดรหัส (decryption) ให้ได้สัดส่วนกับปริมาณความหนาแน่นในการจราจรของข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อให้เพียงพอต่อการตรวจสอบที่ทันต่อเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสภาพที่สุ่มเสี่ยงทั้งอ่อนไหวต่อทั้งตัวทรัพย์สินสำคัญและต่อบรรดาผู้เข้าถึงเครือข่ายในระดับองค์กรทั้งหลาย

สภาพเช่นนี้กำลังขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดความท้าทายที่ใหญ่หลวงขึ้น นั่นคือ เหล่าผู้บุกรุกระบบโครงข่ายมักจะซ่อนภัยคุกคามเหล่านั้นไว้ในสภาพการเข้ารหัสซึ่งแทรกไปภายในกระแสการไหลเทของข้อมูล และใช้ช่องทางที่ถูกเข้ารหัสในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบในระหว่างขั้นตอนการกรองข้อมูล (data exfiltration)

เพื่อทำให้แอพพลิเคชั่น, ข้อมูลและ หน่วยงานของท่านได้รับการปกป้องจาก มัลแวร์ ท่านจำเป็นต้องทำการเข้ารหัสข้อมูลของท่านทั้งขาเข้าและขาออกจากระบบในการส่งถ่ายแบบ SSL/TLS

ณ วันอบรม ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องเหล่านี้

1. การถอดรหัสการขนถ่ายข้อมูลซึ่งถูกเข้ารหัสไว้บนอุปกรณ์ F5 ของท่าน
2. การเลือกย้ายเส้นทางจราจรของทราฟฟิกข้อมูลเข้าหาบรรดาเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัย
3. การเข้ารหัสทราฟฟิกข้อมูลเหล่านั้นสู่จุดหมายปลายทาง
4. การแทรกเข้าวิธีการตรวจสอบใหม่โดยไม่ต้องลงมือเองกับ
5. การตั้งค่ากระบวนการตรวจสอบแต่ละส่วนที่ระบบกำลังเดินอยู่
6. และเรื่องราวๆ อื่นที่ท่านต้องการทราบ

ลงทะเบียนเพื่อระบุวันที่ท่านอยากให้ทางเราเข้าไปอบรมให้