หน้าแรก Applications ดาวน์โหลดฟรี eBook : 4 หนทางในการรักษาความปลอดภัยระดับ Application Layer (Layer 7)

ดาวน์โหลดฟรี eBook : 4 หนทางในการรักษาความปลอดภัยระดับ Application Layer (Layer 7)

แบ่งปัน

NGINX eBook ฟรีเล่มนี้จะอธิบายว่าถ้าหากผสานการรักษาความปลอดภัย Application layer 7 ไว้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา App จะสามารถทำให้ App บน container และ microservice มีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเข้าถึง production ได้อย่างไร

เราจะมาเรียนรู้กันว่าเพราะเหตุใด Modern App Security จึงเป็นสิ่งจำเป็นแต่แฝงไปด้วยความท้าทาย และ NGINX App Protect จะเข้ามามีบทบาทในด้านความปลอดภัยให้กับ App และ APIs ในการใช้งานหลายๆสถานการณ์ได้อย่างไร

Ebook เล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

1. วิธีการรักษาความปลอดภัยของ real-time APIs รวมถึงการป้องกัน Bot, API Management, API Gateways และ WAF เช่น NGINX App Protect

2. กลยุทธ์เพื่อการตอบสนองต่อการโจมตีบนโลกไซเบอร์ (cyberattacks) ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผสานการรักษาความปลอดภัยเข้ากับวงจรการพัฒนา App โดยตรง

3. วิธีจัดการและควบคุมความปลอดภัยของ App ในสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น Containers และ Microservices

4. ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ security proxies ในขณะเดียวกันต้องมีความปลอดภัยในขอบเขตของ cluster ด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่