หน้าแรก Applications NGINX App Delivery in the age of DevOps – การใช้ NGINX เพื่อให้บริการ Application ในแบบ DevOps

NGINX App Delivery in the age of DevOps – การใช้ NGINX เพื่อให้บริการ Application ในแบบ DevOps

แบ่งปัน

F5 Networks ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Director, IT Manager, Application Developer, Application Manager, CICD Manager, DevOps Director, DevOps Engineer, Head of SRE, Software Engineer, Solution and Integration Architect ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “NGINX App Delivery in the age of DevOps – การใช้ NGINX เพื่อให้บริการ Application ในแบบ DevOps” เพื่อเรียนรู้ถึงการนำ NGINX ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบ Application ของธุรกิจองค์กร เสริมความมั่นคงปลอดภัยในขณะที่การพัฒนา Software ยังคงมีความคล่องตัว ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: NGINX App Delivery in the age of DevOps –
การใช้ NGINX เพื่อให้บริการ Application ในแบบ DevOps โดย F5 Networks
ผู้บรรยาย: ทีมงาน F5 Networks
วันเวลา: วันวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563  เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

DevOps, Container และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในระยะหลังได้เข้ามาพลิกโฉมการพัฒนา Software และทำให้เกิดความต้องการด้าน App Delivery ในมุมใหม่ๆ โดยเฉพาะ Security นั้นได้ถูกย้ายเข้าไปใกล้ชิดกับจุดเริ่มต้นของ Software Development Lifecycle มากขึ้น ในขณะที่เหล่านักพัฒนา Software นั้นก็ถูกร้องขอให้ทำการเขียนโค้ดให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในระหว่างการพัฒนา Software

อย่างไรก็ดี นักพัฒนา Software ส่วนมากนั้นก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Security โดยตรง ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าในระหว่างที่นักพัฒนา Software นี้ต้องพัฒนา Software และติดตั้งใช้งานด้วยความรวดเร็วที่มากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน การเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับ Application นั้นจะตามทันความเร็วนี้ได้อย่างไร? และเราจะสามารถสร้างสถาปัตยกรรมแบบกระจายตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการด้าน Security สำหรับ Application สมัยใหม่เหล่านี้ได้อย่างไร?

เข้าร่วม Webinar ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูลครั้งนี้เพื่อเรียนรู้ว่าสถาปัตยกรรมแบบกระจายตัวจะช่วยเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับ Application สมัยใหม่ที่เป็นแบบ API-first เพื่อตามความเร็วของ DevOps ให้ทันได้อย่างไร โดยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้

  • การเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้ครอบคลุมถึง API ด้วยแนวทางแบบ DevOps
  • การใช้แนวคิด Zero Trust ภายในการพัฒนา Application สมัยใหม่
  • การตรวจสอบด้าน Security และ Performance ภายใน Application ที่พัฒนา

Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน F5 Networks ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3bA9Lhh