หน้าแรก Internet of Things Connected Car เปิดตัวสถานีชาร์จรถไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบ “SuperHub” ในเมืองอ็อกฟอร์ด

เปิดตัวสถานีชาร์จรถไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบ “SuperHub” ในเมืองอ็อกฟอร์ด

แบ่งปัน

ศูนย์ที่ชื่อ Energy Superhub Oxford ได้กลายเป็นสถานีจ่ายพลังงานทดแทนเต็มรูปแบบ ด้วยบริการชาร์จไฟแบบรวดเร็ว และเร็วพิเศษ ที่รองรับรถไฟฟ้าได้พร้อมกันมากถึง 42 คัน ที่ลานจอด Redbridge Park and Ride

ถือเป็นฮับสำหรับชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ที่อ้างว่าจะเป็นแม่แบบสำหรับเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วโลกในการหันมาใช้พลังงานสะอาด โดยครั้งเริ่มต้นที่เมืองสำคัญของอังกฤษอย่างอ๊อกฟอร์ดก่อน มีกำลังไฟพร้อมจ่ายสูงถึง 10 MW

ฮับแห่งนี้สามารถพัฒนาให้รองรับบริการชาร์จไฟได้สูงสุดถึง 400 คัน ช่วยรองรับรถไฟฟ้าออกใหม่ที่ประมาณกันว่าจะมาอยู่บนท้องถนนของประเทศอังกฤษมากถึง 36 ล้านคันภายในปี 2040 ฮับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ชื่อ Energy Superhubs ของ Pivot Power ที่จะกระจายไปทั่วประเทศ

โครงการนี้เป็นการผสานเรื่องแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟ กับโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าเพื่อสำหรับนำมาใช้ชาร์จ EV โดยเฉพาะ ทำให้มีแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น และเร่งการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนในภาคการขนส่ง

อ่านเพิ่มเติมที่นี่  – ICTNN