หน้าแรก Advertorial ดาวน์โหลดฟรี !! Ebook เรื่อง การสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วย ERP

ดาวน์โหลดฟรี !! Ebook เรื่อง การสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วย ERP

แบ่งปัน
ebook

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ eBook เรื่อง “การสร้างอนาคตที่ดีกว่า” (Building a Better Tomorrow) จะช่วยให้คุณเข้าใจประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงธุรกิจการผลิตของคุณเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยระบุสิ่งที่จำเป็นสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การขยายธุรกิจ รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

สำหรับ eBook ฉบับนี้ จะค้นหาว่าเพราะเหตุใดจึงจำเป็นที่จะต้อง:

– ปรับใช้เทคโนโลยีล่าสุด ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า และปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัล
– ใช้โซลูชั่น ERP เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มมูลค่าสูงสุด
– ลงทุนในโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์

 

 

เกี่ยวกับ Epicor
Epicor Software Corporation ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ โดยการนำเสนอซอฟต์แวร์เฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่น ที่ถูกออกแบบขึ้นตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรม การจัดจำหน่าย ค้าปลีก และบริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีกับความต้องการด้านการดำเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลูกค้าของเรา นั่นคือสิ่งที่ถูกผนวกไว้ในโซลูชั่น ทั้งแบบคลาวด์ แบบโฮสต์ และแบบติดตั้งเพื่อการใช้งานในแต่ละสถานที่ ด้วยความเข้าใจที่เจาะลึกถึงความต้องการในอุตสาหกรรม โซลูชั่น Epicor จึงช่วยเพิ่มการเติบโตควบคู่ไปกับการจัดการความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เป็นโซลูชั่นที่ทรงประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรให้ทำได้อย่างอิสระ ขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ