หน้าแรก Vendors Dell Technologies เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว โซลูชันโทรคมนาคม เร่งการใช้งานเครือข่ายระบบเปิด

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว โซลูชันโทรคมนาคม เร่งการใช้งานเครือข่ายระบบเปิด

แบ่งปัน

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัวโซลูชันและบริการใหม่ด้านโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศด้านโทรคมนาคมแบบเปิด และช่วยให้ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (CSPs) สามารถเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายคลาวด์ที่เป็นระบบเปิดได้ง่าย
ระบบนิเวศแบบเปิดของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เติบโตจะช่วยให้ผู้ให้บริการ CSPs มีทางเลือกด้านคู่ค้าและเทคโนโลยีมากขึ้นในเวลาที่ต้องการปรับปรุงเครือข่ายคลาวด์ให้มีความทันสมัย ผู้ให้บริการ CSPs ต้องมีเทคโนโลยีหลากหลายในระบบนิเวศแบบเปิดเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อให้นำเสนอบริการด้านเอดจ์ที่แตกต่างกันและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ เดลล์ มุ่งขจัดความซับซ้อนและเร่งให้ใช้งานเครือข่ายสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Dell Telecom Cloud Foundation, Dell Open RAN Accelerator และโซลูชันระบบโทรคมนาคมใหม่ พร้อมความสามารถด้านห้องปฏิบัติการ

“ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารกำลังเปลี่ยนวิธีการในการสร้างและใช้งานเครือข่ายระบบเปิด ด้วยการวางพื้นฐานเพื่อให้สามารถพัฒนาและนำบริการด้านนวัตกรรมมาจับโอกาสจากเครือข่ายเอดจ์” เดนนิส ฮอฟฟ์แมน รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจระบบโทรคมนาคมของ เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าว “การขยายฐานโซลูชันในระบบโทรคมนาคม ทำให้มีระบบนิเวศแบบเปิดเพื่อผู้ประกอบการเครือข่าย โดยช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและให้ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทันสมัยและสร้างเม็ดเงินจากบริการใหม่ได้”

“ผู้ให้บริการ CSPs กำลังประเมินเทคโนโลยี Open RAN แบบเสมือนกันมากขึ้น ที่ช่วยปรับปรุงศักยภาพและให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยในการประกาศวันนี้ เดลล์จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของระบบนิเวศ Open RAN” แซม ซาบา หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ “ยิ่งไปกว่านั้น โซลูชันระบบโทรคมนาคมและความสามารถด้านห้องปฏิบัติการของเรา ยังออกแบบมาเพื่อสร้างศักยภาพให้กับผู้ให้บริการ CSPs ในการปรับปรุงเครือข่ายให้มีความทันสมัย และช่วยสร้างเม็ดเงินจากการให้บริการใหม่ พร้อมกับเติมเต็มเป้าหมายด้านคลาวด์”

Dell Telecom Multi-Cloud Foundation เร่งปรับปรุงเครือข่ายให้มีความทันสมัย และสร้างการเติบโตธุรกิจได้รวดเร็ว
Dell Telecom Multi-Cloud Foundation คือโซลูชันระบบโครงสร้างเครือข่ายแบบเอ็นด์-ทู-เอ็นด์ที่ทันสมัยและครบวงจรแบบพร้อมใช้ ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการ CSPs สร้างและนำเครือข่ายคลาวด์แบบเปิดมาใช้งานได้เร็วขึ้นไม่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายถูกลง โดย Dell Telecom Multi-Cloud Foundation จะรวมฮาร์ดแวร์ของเดลล์ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ Dell Bare Metal Orchestrator management software พร้อมให้ทางเลือกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คลาวด์ที่ผสานรวมการทำงานด้านระบบโทรคมนาคมสำหรับผู้ให้บริการ CSPs ไม่ว่าจะเป็น Red Hat, VMware และ Wind River

โดยเดลล์ ได้ผนวกโมดูลใหม่ คือ Dell Bare Metal Orchestrator Modules เข้ากับซอฟต์แวร์ เพื่อมอบความสามารถในการบริหารจัดการวงจรชีวิตของ cloud foundation stack ทั้งหมด และเมื่อติดตั้งใช้งานก็จะช่วยให้ผู้ให้บริการ CSPs มีแพลตฟอร์มพื้นฐานด้านคลาวด์ที่สามารถขยายศักยภาพการใช้งานได้ครอบคลุมทั้งในส่วนดาต้าเซ็นเตอร์ เอดจ์ และ RAN บนสภาพแวดล้อมระบบเปิดทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยให้ความยืดหยุ่นด้านการออกแบบ และนำฟังก์ชันด้านเครือข่ายระบบเปิดมาใช้ รวมถึงบริการเอดจ์ที่ให้ความแตกต่างอย่างโดดเด่น ทั้งนี้ ACG Research ได้ประเมินว่าการที่ผู้ให้บริการ CSPs นำ Telecom Multi-Cloud Foundation มาใช้กับเครือข่ายจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปได้ถึง 39 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการทดสอบและรับรอง รวมถึงกระบวนการที่ต้องทำแบบ manual ต่างๆ ทั้งการเตรียมความพร้อมของเซิร์ฟเวอร์ การอัพเกรดซอฟต์แวร์ และการผสานรวมการทำงานร่วมกับ cloud stack พร้อมทำการทดสอบ