หน้าแรก Cloud งานสัมมนา Digital Transformation Journey – Be Ready to Lead the Digital Future:EP#...

งานสัมมนา Digital Transformation Journey – Be Ready to Lead the Digital Future:EP# 5

แบ่งปัน

ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและปกป้องระบบขององค์กรให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญอย่างมากในยุคนี้ที่เน้นให้พนักงานสามารถทำงานและเข้าถึงระบบขององค์กรได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพราะการทำงานแบบ remote work นำมาซึ่งความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกภัยไซเบอร์คุกคาม ดังนั้นองค์กรควรต้องมีกลยุทธ์ที่รัดกุมแบบ End-to-End และปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยทั้ง Above OS และ Below OS

ในขณะที่ยังต้องให้การทำงานของพนักงานได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กลยุทธ์แบบ end-to-end ที่จะช่วยป้องกันการถูกคุกคามจากภัยไซเบอร์ยุคปัจจุบัน และยังช่วยเตรียมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์แห่งอนาคตได้ด้วยนั้นเป็นอย่างไร เดลล์ เทคโนโลยีส์ ร่วมกับ อินเทล ขอเชิญคุณร่วมงาน Tech Series: Digital Transformation Journey – Be Ready to Lead the Digital Future: EP#5 “End-to-End Proactively Protect End Point to Infrastructure from Cyber Threats”

ในงานสัมมนานี้คุณจะได้รับฟัง กลยุทธ์แบบ end-to-end ที่จะช่วยป้องกันให้การทำงานแบบ Remote workforce ห่างไกลการถูกคุกคามจากภัยไซเบอร์ในปัจจุบัน และยังช่วยเตรียมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์แห่งอนาคตได้ด้วยนั้นเป็นอย่างไร รวมถึง
• การป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยกลยุทธ์ Above OS และ Below OS
• เทคโนโลยียุคใหม่แบบ End-to-End ในการป้องกันการคุกคามจากภัยไซเบอร์
• กรณีศึกษาในเรื่องของการถูกคุมคามทางไซเบอร์และการจัดการแก้ไข

ลงทะเบียนด่วนเพื่ออัพเดทเทคโนโลยี และรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญของเราในเรื่องของ End-to-End Proactively Protect End Point to Infrastructure from Cyber Threats

ดำเนินรายการและร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์โดย

ดร. คเณศณัฏฐ์ ชยามรฉัตรคุปต์
Dell Senior Client Technologist, Dell Technologies

กิตติคุณ ดอนศรีแก้ว
Client Solutions Technologist, Senior Principal Engineer, Dell Technologies

คณิต รักษศรี
Product Specialist- Vmware Synergy, Dell Technologies

พลสรณ์ อัครพุทธิพร
DPS System Engineer, Dell Technologies

ฆฤน จิตต์หมั่น
Service Business Development Manager, Dell Technologies

คลิกลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี่