หน้าแรก Vendors Cisco Cisco Webex ช่วยให้ธุรกิจรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

Cisco Webex ช่วยให้ธุรกิจรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

แบ่งปัน

เหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า วิกฤตและความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร หลายองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการทำงานแบบ Secure Remote Working ซึ่งพนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยจากทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ โดยมีโซลูชัน Cisco Webex เป็นตัวขับเคลื่อน

ทำไมต้อง Cisco Webex

1. วางใจได้ – 95% ของบริษัทระดับโลก จากรายชื่อ Global Fortune 500 เลือกใช้
2. คุณภาพสูง – มีการพัฒนาความสามารถ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ความปลอดภัยสูง – มั่นใจในความปลอดภัย ของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
4. เป็นได้มากกว่าการประชุมร่วมกัน – มีความยืดหยุ่นสูง ปรับได้ตามความต้องการ มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย ทั้ง Event และ Training

Nexentel เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาด้าน Collaboration Solutions เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถ Transform สู่การทำงานรูปแบบ Secure Remote working และดำเนินธุรกิจเป็น Smart Business ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

Cisco Webex Meetings

โซลูชันที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ สื่อสาร ประชุมทำงานร่วมกันได้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้นมีฟังก์ชัน เพื่อรองรับการกลับมาทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การทำ Social Distance บนอุปกรณ์ Room Device ด้วยการนับจำนวนผู้เข้าประชุม การตรวจสอบและระบุตัวตนด้วยการจดจำใบหน้า การสั่งงานด้วยเสียง เป็นต้น

Cisco Webex Calling

โทรศัพท์ไอพีโฟนผ่านระบบคลาวด์ที่ประสานการสื่อสารด้วยเสียงเข้ากับการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างลงตัวได้ทุกเวลา สถานที่และอุปกรณ์ยืดหยุ่นต่อการใช้งานและบริหารจัดการปรับขยายได้ตามความต้องการ

Cisco Webex Contact Center Express

มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มศูนย์บริการลูกค้าอัจฉริยะจากซิสโก้ ที่มาพร้อมกับระสิทธิภาพและความยืดหยุ่น รองรับการสื่อสารหลากหลายช่องทางทั้งเสียง อีเมลและข้อความ

Cisco Webex Suite

โซลูชันที่มีความยืดหยุ่นสามารถเลือกและออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กรและธุรกิจ ช่วยให้องค์กรปรับรูปแบบการทำธุรกิจสู่ Smart Business ประกอบด้วย Webex Traning, Webex Event และ Webex Support

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
www.nexentel.com
www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration