หน้าแรก Vendors Cisco ซิสโก้เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโหลดบนระบบคลาวด์

ซิสโก้เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโหลดบนระบบคลาวด์

แบ่งปัน

ซิสโก้ เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ที่นำเสนอด้วยซอฟต์แวร์ ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงานด้านไอทีบนดาต้าเซ็นเตอร์ที่ติดตั้งภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ ด้วยการเปิดตัวโซลูชั่นใหม่นี้ ซิสโก้จะช่วยให้ลูกค้าเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักพัฒนาในการนำเสนอและปรับเปลี่ยนประสบการณ์ด้านแอพพลิเคชั่นที่แปลกใหม่ได้รวดเร็วกว่าเดิม

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แอพพลิเคชั่นต่างๆ ถูกใช้งานอย่างกระจัดกระจายมากกว่าเดิม ขณะที่บุคลากรทำงานนอกสถานที่กันมากขึ้น และความต้องการต่อระบบต่างๆ ของเราเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายเหล่านี้ ทีมงานฝ่ายไอทีจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกและระบบงานอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อปรับปรุงความคล่องตัวทางด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ดังนั้นซิสโก้จึงเปิดตัวแพลตฟอร์มไอทีที่มีความคล่องตัวสูง เพื่อช่วยให้ทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายทอดด์ ไนติงเกล รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเครือข่ายองค์กรและระบบคลาวด์ของซิสโก้ กล่าวว่า “ความยุ่งยากซับซ้อนทำให้ทีมงานของเรากลายเป็นอัมพาต ทั้งยังบั่นทอนประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของระบบต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายไอทีมีความคล่องตัวสูงอย่างที่องค์กรธุรกิจต้องการ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้โซลูชั่นที่ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานได้อย่างแท้จริง ในช่วงปีนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกต้องเผชิญกับบททดสอบที่สำคัญ นั่นคือ ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อน ความเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ทีมงานฝ่ายไอทีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน และวันนี้ ซิสโก้ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มไอทีสำหรับระบบมัลติคลาวด์ ซึ่งจัดหาข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติที่ก้าวล้ำ เพื่อช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น”