หน้าแรก Networking & Wireless IP Camera บทความน่ารู้ : การลากสายมัดเป็นระเบียบสวยงาม อาจจะ “ไม่ดี” อย่างที่คิด

บทความน่ารู้ : การลากสายมัดเป็นระเบียบสวยงาม อาจจะ “ไม่ดี” อย่างที่คิด

แบ่งปัน

การจัดเรียงสายเคเบิลมัดเป็นระเบียบสวยงามนั้น แม้ทำให้ภาพบนรางสาย ในตู้ Rack และอุปกรณ์ต่างๆ สวยน่ามอง แต่ความสวยงามภายนอกอาจมีผลกระทบอย่างมากชนิดที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะกับด้านประสิทธิภาพการใช้งานได้

น่าจะมีอยู่บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกว่ายากที่จะอธิบายลูกค้าเข้าใจ ลูกค้าเองก็เอาแต่กังวลกับรูปลักษณ์ความสวยงามภายนอกของสายเคเบิลจนลืมนึกถึงประสิทธิภาพในการส่งต่อข้อมูลของสายดังกล่าว

บางอย่างควรปล่อยให้อยู่ในแบบที่ควรจะเป็น

ถ้าเกิดนำสาย Category 6A UTP ที่รองรับรูปแบบการใช้งานระดับ 10 กิกะบิตมามัดเข้าด้วยกันหลายสายจนแน่นแล้ว ย่อมเสี่ยงที่ค่าการรบกวนสัญญาณข้ามสายหรือ Alien Crosstalk (AXT) จะเพิ่มขึ้นจนกระทบกับความเร็วในการส่งต่อข้อมูลได้ ทราบกันไหมครับว่าเป็นเพราะอะไร?

Alien Crosstalk นั้นเกิดจากการรบกวนสัญญาณบนคู่สาย ที่มาจากคู่สายอื่นบนสายเคเบิลเส้นใกล้เคียง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะกับสายมาตรฐานสูงอย่าง Category 6A ที่ใช้ความถี่สูงถึง 500 MHz ซึ่งยิ่งอ่อนไหวต่อคลื่นรบกวน ดังนั้นจึงเข้าใจได้ง่ายมากว่าทำไมทุกครั้งที่นำสายมาเรียงใหล้กันหรือมัดรวมอย่างแน่นหนาจนชิดกันแทบไม่มีช่องว่างนั้น จะทำให้ค่า Alien Crosstalk เพิ่มเป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะกรณีเลวร้ายที่สุดที่มัดสายเคเบิล 6 เส้นล้อมรอบเส้นตรงกลาง

ยิ่งเพิ่มระดับคลื่นรบกวนในช่องสัญญาณมากเท่าใด ตัว Alien Crosstalk ก็จะเข้าไปลดสัดส่วนความเข้มสัญญาณข้อมูลต่อสัญญาณรบกวนลง จนฉุดค่าแบนด์วิธที่ได้จริงของสายลงอย่างมาก จนแทบไม่มีทางที่จะรองรับการส่งข้อมูลที่ 10 กิกะบิตตามมาตรฐานได้อีก นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานอย่าง TIA และ BICSI เช่นเดียวกับผู้ผลิตสายเคเบิลส่วนใหญ่ ต่างแนะนำให้วางสายเคเบิลใน “รูปแบบปกติ” บนรางหรือท่อนำสาย ถึงอย่างนั้นก็ยังมีลูกค้าบางรายที่ขอให้มัดรวมสายอย่างเป็นระเบียบ ดังนั้น จึงมีการทำเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพสายเคเบิล รวมทั้งช่วยจัดเรียงมัดรวมกันได้อย่างง่ายและเหมาะสม

ทั้งนี้ เราไม่แนะนำให้ผูกมัดสายเคเบิลทุกๆ ช่วง 8 – 12 นิ้วด้วยเคเบิลไทร์ เนื่องจากจะเป็นการใส่แรงดันมากเกินไปจนไปเปลี่ยนรูปลักษณ์ทางกายภาพของสายเคเบิลได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้คู่สายที่บิดเกลียวอย่างดีอยู่เปลี่ยนรูปหรือคลายเกลียวออกมาจนกระทบกับประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล ซึ่งถ้าจำเป็นต้องมัดสายรวมกันจริงๆ แล้ว แนะนำให้ใช้แผงจัดสายเคเบิลหรือถาดเก็บสายนำสัญญาณที่หน้าตู้ Rack หรือใช้สายรัดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างสายตีนตุ๊กแก Velcro ที่ไม่ได้รัดแน่นเกินไป แถมยังแกะออกหรือใส่ใหม่ระหว่างการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนย้ายสายทีหลังได้ด้วย

ถ้ามองจากมุมของการทดสอบประสิทธิภาพสายเคเบิลแล้ว การเรียงชิดกัน หรือมัดสายรวมกันจนแน่นอาจทำให้ค่ามาตรฐานอย่าง Power Sum Alien Near-End Crosstalk (PSANEXT) และ Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Radio Far-end (PSASCRF) ไม่ผ่านตามสเปกของประสิทธิภาพสาย หรือเหลือช่วงคลื่นรบกวนที่เผื่อไว้เพิ่มอีกได้น้อยมาก ขณะที่การใช้เคเบิลไทร์รัดสายแน่นเกินไปก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้งานหลายแบบมาก ไม่คุ้มกับความสวยงามที่ได้เลย

ไม่ใช่แค่เรื่องสัญญาณรบกวนอย่างเดียวที่ต้องกังวล

ขณะที่ค่า Alien Crosstalk ที่เพิ่มขึ้นจากการมัดสายเคเบิลรวมกันจนแน่นนั้นถือเป็นประเด็นที่ควรกังวลสำหรับสาย Category 6A ที่นำมาใช้งานในระดับ 10 กิกะบิต แต่นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างเดียวที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณติดตั้งสายเคเบิลที่วิ่งกระแสไฟฟ้าแบบ Power over Ethernet (PoE) กำลังสูง เช่น 60W Type 3 PoE หรือมากกว่า ก็อาจทำให้เกิดความร้อนสูงขึ้นในมัดสายได้ ยิ่งมัดสายดังกล่าวใหญ่มากแค่ไหน ก็ยิ่งเกิดความร้อนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และปัญหานี้จะร้ายแรงขึ้นไปอีกถ้าใช้สายเคเบิลมาตรฐานรองลงมาอย่าง Category 5e หรือ 6

แม้จะมีปัจจัยอย่างอื่นที่ส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิในสายเคเบิลด้วยเช่นกัน อย่างเช่นโครงสร้างสายเคเบิลโดยรวม หรืออุณหภูมิห้องรอบข้าง แต่สายเคเบิลที่อยู่ใจกลางมัดสายที่ส่งต่อกระแสไฟฟ้าขนาด 60W PoE หรือสูงกว่าก็ย่อมไม่สามารถระบายความร้อนออกมาได้อย่างเพียงพอ และยิ่งอุณหภูมิสายเคเบิลสูงมากเท่าไร ค่าการสูญเสียสัญญาณภายในสายก็สูงตามมากเท่านั้น จนสูญเสียกำลังของสัญญาณที่เหมาะสมต่อการสื่อสารข้อมูลไป

เนื่องจาก Insertion Loss นี้แปรผันโดยตรงกับความยาวของลิงค์ (จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องระบุขีดจำกัดของระยะทางบนลิงค์ในมาตรฐานด้วย) มาตรฐาน TIA จึงแนะนำให้ลดความยาวของลิงค์ลง (เรียกว่าการทำ Derating) เมื่อติดตั้งสายเคเบิลที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ แต่ถึงแม้อุณหภูมิห้องจะไม่สูงมาก แต่สายเคเบิลที่อยู่ตรงกลางมัดสายขนาดใหญ่ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้า PoE กำลังสูงวิ่งผ่านก็อาจเกิดความร้อนจนถึงจุดที่กระทบกับประสิทธิภาพการทำงานได้ ดังนั้น ไม่ว่าอย่างไรเราก็แนะนำให้ปล่อยมัดสายหลวมออกมามากกว่ามัดเป็นท่อนอยู่ดี

สรุป ถึงแม้การมัดสายเคเบิลเป็นกลุ่มจะดูสวยงาม แต่ความสวยงามผิวเผนที่ได้มานั่นต้องแลกมาด้วยการบั่นทอนประสิทธิภาพของสายเคเบิลอย่างมาก คุณจำเป็นต้องอธิบายและจูงใจลูกค้าให้เข้าใจได้ว่า ความงามที่แท้จริงจะสะท้อนออกมาจากผลการทดสอบประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานน่าเชื่อถือต่างหาก

ที่มา : Fluke Networks