หน้าแรก Vendors Aruba Networks Aruba เปิดตัวนวัตกรรมการสื่อสารรุ่นใหม่รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6

Aruba เปิดตัวนวัตกรรมการสื่อสารรุ่นใหม่รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6

แบ่งปัน

อรูบ้า เปิดตัวตระกูลใหม่ของผลิตภัณฑ์ Access Points (APs) สำหรับเครือข่ายไร้สายที่พร้อมรองรับอุปกรณ์ IoT ซึ่งใช้เทคโนโลยี 802.11ax (Wi-Fi 6) และอุปกรณ์ Switches ที่ใช้ทำงานร่วมกัน รวมทั้งนวัตกรรมในเรื่องความปลอดภัย การจัดการการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด และนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเสริมพลังให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ (service assurance) เพื่อส่งมอบระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ง่ายในการดูแลรักษา และให้ความเชื่อมั่นสูงตอบสนองความต้องการขององค์กรในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายแก่ผู้ใช้ในยุคดิจิทัล

APs สำหรับเครือข่ายไร้สายรุ่นใหม่ของอรูบ้าสนับสนุนมาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุดและเป็นรายแรกที่ได้การรับรองจาก Wi-Fi Alliance (WFA) ตามมาตรฐาน WPA3 และ Enhanced Opensecurity ตัวใหม่เพื่อให้การเข้ารหัสแข็งแกร่งมากขึ้นและการตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์IoT ทำได้ง่ายขึ้น

อรูบ้ายังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับ Wi-Fi รายแรกที่รวม Bluetooth 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายของ Bluetooth เวอร์ชั่นล่าสุดเข้ากับ APs รวมทั้งการเชื่อมต่อด้วย Zigbeeradioได้แบบบูรณาการ ด้วยความสามารถใหม่ ๆ เหล่านี้ช่วยให้สามารถใช้งาน IoT ได้มากขึ้น อย่างเช่น อุปกรณ์การเปิดปิดล็อกประตูอย่างชาญฉลาด (smart door locks) และฉลากระบุชั้นวางของแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic shelf labels) ในขณะที่ Bluetooth 5 ยังช่วยให้สถานที่ในอาคารสามารถตระหนักรู้ถึงว่าใครเป็นผู้ใช้อยู่ (user-aware indoor location) ทำให้ ITสามารถสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้ได้

นอกจากนี้อารูบ้ายังเป็นเจ้าแรกที่ได้มอบนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถรักษาเงินลงทุนใน PoEswitches ตัวเดิมที่ใช้อยู่ได้ในขณะเดียวกันช่วยประหยัดการใช้พลังงานของAPs ลงได้อย่างมากในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ไม่สูงมาก (off-peak hours)นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติเฉพาะที่โดดเด่นได้แก่ การตรวจสอบการใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะ (intelligent Power Monitoring) ความสามารถของArubaOperating System (AOS) 8 และ NetInsight Green AP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการวิเคราะห์และสร้างความเชื่อมั่นในการบริการแบบอัจฉริยะของอรูบ้า