หน้าแรก Vendors Aruba Networks อรูบ้า เปิดตัว Software-Defined Branch ให้สาขาใช้งานคลาวด์ได้ง่ายขึ้น

อรูบ้า เปิดตัว Software-Defined Branch ให้สาขาใช้งานคลาวด์ได้ง่ายขึ้น

แบ่งปัน
อรูบ้า ประกาศเปิดตัวโซลูชั่น Software-Defined Branch (SD-Branch) ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าปรับปรุงระบบเครือข่ายสำหรับสาขาให้ทันสมัยรองรับความต้องการในการใช้ ระบบคลาวด์, อุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์เคลื่อนที่

โดยผสานรวม SD-WAN แบบใหม่ที่บริหารจัดการบนคลาวด์เข้ากับโซลูชั่นระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย, การป้องกันความปลอดภัยบนเครือข่ายโดยการบังคับใช้นโยบายตามบริบท (context-based policy enforcement) และเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้าให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในการสร้างระบบเครือข่ายที่มีความเสถียรภาพสูงพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (availability) และรองรับการทำงานของในระดับแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานและการลงทุนลง

แผนกไอทีในองค์กรต่าง ๆ ล้วนได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ IoT,การพึ่งพาการใช้งานระบบคลาวด์มากขึ้นและการลดงบประมาณด้านไอทีลงส่วนพนักงานไอทีที่ดูแลเครือข่ายในสาขา (Branch operators) ยังต้องเผชิญกับความซับซ้อน ของการดูและระบบฯที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการจัดการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยที่มาจากผู้ขายหลากหลายผลิตภัณฑ์

โซลูชั่น SD-Branchเป็นการขยายความสามารถ ของ Aruba Central เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ Aruba Branch Gateways ทำให้สามารถ บริหารจัดการได้ทั้งระบบเครือข่ายของสาขา ทั้งส่วนของระบบเครือข่ายแบบใช้สาย และแบบ ไร้สาย รวมถึงการกำหนดนโยบายทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ต่างที่ถูกติดตั้งในสาขานั้นๆด้วย โซลูชั่นแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นมาอย่างลงตัวนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญที่แตกต่างจากโซลูชั่น pure-play SD-WAN อื่นๆ ที่เสนอเพียงแค่การลดจำนวนอุปกรณ์ที่สาขา การขยายสาขา และการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ WAN

ศึกษา Aruba SD-Branch infographic ได้ที่

https://www.arubanetworks.com/assets/infographic/Aruba_SDBranch_Infographic.pdf