หน้าแรก Networking & Wireless HPE (Aruba และ Silver Peak) ได้ถูกเลือกให้เป็น Leader ในรายงาน 2021 Gartner® Magic Quadrant

HPE (Aruba และ Silver Peak) ได้ถูกเลือกให้เป็น Leader ในรายงาน 2021 Gartner® Magic Quadrant

แบ่งปัน

Aruba บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ได้ออกมาประกาศถึงการได้รับเลือกจาก Gartner ให้เป็น Leader ในรายงาน 2021 Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure ซึ่งถือเป็นปีที่สี่แล้วที่ HPE (Aruba และ Silver Peak) ได้ถูกเลือกให้ดำรงตำแหน่งอยู่ในกลุ่ม Leader Quadrant โดย Gartner

ในรายงาน Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure ฉบับนี้ Gartner ได้ทำการประเมินผู้ผลิต 15 รายในเงื่อนไขหลักสองประการ ได้แก่ ความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์ และความสามารถในการดำเนินการ โดยในรายงานฉบับนี้ยังได้มีการสรุปรายละเอียดและผลการประเมินจุดแข็งและข้อควรระวังสำหรับผู้ผลิตแต่ละรายเอาไว้อย่างครบถ้วน

Gartner ระบุว่า “ตลาดนี้ยังคงทำให้เกิดการย้ายระบบจากอุปกรณ์เราเตอร์แบบดั้งเดิมในสาขา (ซึ่งมักถูกเรียกว่า ‘Customer Edge Router’ ในการติดตั้งระบบแบบ Multiprotocol Label Switching) ซึ่งมักถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายจากสาขามายังศูนย์ข้อมูล มาสู่การใช้งาน SD-WAN ที่มีสถาปัตยกรรมแบบกระจายตัวมากยิ่งขึ้นและรองรับการใช้งาน Cloud มากยิ่งขึ้น SD-WAN นี้ได้ถูกนำมาใช้ทดแทนอุปกรณ์ Edge Router เป็นวงกว้างและยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเลือกเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับแต่ละ Application ได้อย่างเหมาะสม, บริหารจัดการแบบอัตโนมัติได้แบบรวมศูนย์ อีกทั้งยังมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในระบบ และยังมีความสามารถอื่นๆ สำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอย่างหลากหลาย (อย่างเช่นการทำ WAN Optimization)”

“ผลิตภัณฑ์ในตระกูล SD-WAN ของ Aruba ช่วยให้องค์กรทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรมสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าองค์กรเหล่านั้นจะทำ Digital Transformation ในระดับใดก็ตาม” คุณ David Hughes ผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Product and Technology Officer แห่ง Aruba บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise กล่าว “เราเชื่อว่าการได้รับเลือกให้เป็น Leader ต่อเนื่องกันมาถึง 4 ปีนี้จะช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของแนวทาง Edge-to-Cloud ของเราว่าสามารถสนับสนุนองค์กรธุรกิจที่ต้องการปรับตัวเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของภาคธุรกิจได้”