หน้าแรก Vendors Aruba Networks Aruba เสริมความก้าวหน้าให้กับธุรกิจร้านค้าปลีกด้วยนวัตกรรม SD-Branch

Aruba เสริมความก้าวหน้าให้กับธุรกิจร้านค้าปลีกด้วยนวัตกรรม SD-Branch

แบ่งปัน

อรูบ้า (Aruba) ได้ประกาศก้าวใหม่ของโซลูชัน SD-Branch ที่จะช่วยให้ระบบเครือข่ายแบบกระจายตัวของธุรกิจค้าปลีกนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น, ทำงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และติดตั้งบริหารจัดการได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

โซลูชัน SD-Branch ของอรูบ้าในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ด้าน Edge-to-Cloud ของอรูบ้า ได้ทำการผสานรวมอุปกรณ์ Aruba Branch Gateway เข้ากับซอฟต์แวร์ Aruba Central ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการผ่านคลาวด์ที่จะช่วยให้บริการด้านการควบคุมและบริหารจัดการจากศูนย์กลางแก่ระบบ SD-WAN, ระบบเครือข่ายมีสาย และระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับการสร้างระบบเครือข่ายที่สาขาที่มั่นคงปลอดภัย, ใช้งานง่ายและรองรับการจัดการหลายสาขาได้ นวัตกรรมที่โดดเด่นภายในโซลูชันมีดังต่อไปนี้:

• ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการปกป้องระบบเครือข่ายของสาขาได้อย่างครบวงจรของอรูบ้าที่สามารถตรวจจับและยับยั้งการโจมตีแบบ Identity-based อันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในเครือข่ายของสาขาได้ในแบบ Zero Trust

• การปรับปรุงความสามารถด้านการทำ SD-WAN Orchestrator ภายใน Aruba Central เพื่อให้สามารถทำการบริหารจัดการได้ในแบบ Edge-to-Cloud แบบครบวงจร และปกป้องการเชื่อมต่อไปยังภาระงาน (workload) บนคลาวด์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

• อุปกรณ์เกตเวย์สำหรับสาขารุ่นใหม่ที่สามารถทำการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องจากอุปกรณ์เซลลูลาร์ที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งาน ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อผ่าน LTE ได้

อรูบ้าได้สนับสนุนหลักการของ Zero Trust Security Framework มาอย่างยาวนานด้วยเทคโนโลยีควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบกำหนดตามบทบาท (Role-based) ที่อรูบ้าเป็นผู้นำในตลาดและเทคโนโลยี Dynamic Segmentation ที่ช่วยให้สามารถทำ Software-Defined Micro-Segmentation ได้แบบครบวงจรภายในระบบเครือข่ายทั้งหมด ทั้งในสาขาย่อยและสาขาหลัก เพื่อแบ่งส่วนของผู้ใช้งาน, อุปกรณ์ และ แอพพลิเคชั่นออกจากกันตามบทบาทของแต่ละส่วน โดยไม่ได้ทำการอ้างอิงจากประเภทหรือตำแหน่งในการเชื่อมต่อเครือข่าย

อรูบ้ายังได้พัฒนาความสามารถด้านการปกป้องเครือข่ายสาขาอย่างครบวงจรด้วยความสามารถใหม่ในการทำ IDS/IPS ที่สามารถผสานเข้ากับ ClearPass Policy Manager และ Policy Enforcement Firewall ของอรูบ้าได้ ซึ่งจากการควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ กำหนดตามบทบาทนี้เอง อรูบ้าได้เพิ่มวิธีการใหม่ๆ ในการระบุตัวตนได้หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีด้านการตรวจจับและยับยั้งภัยคุกคามในรูปแบบเดิมๆ ทำให้แผนกรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้นสามารถมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการแจ้งเตือนที่สำคัญเท่านั้นได้

ที่มา : ข่าวพีอาร์