หน้าแรก Vendors Apple ปรับ Apple 25 ล้านดอลลาร์ฯ ฐานจ้างคนต่างชาติมากเกินเกณฑ์

ปรับ Apple 25 ล้านดอลลาร์ฯ ฐานจ้างคนต่างชาติมากเกินเกณฑ์

แบ่งปัน

Apple ยอมจ่ายค่าปรับ 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อยอมความกรณีกระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่าแอปเปิ้ลทำผิดกฎหมายการจ้างงาน ด้วยการจ้างแรงงานจากนอกประเทศมากกว่าคนในประเทศและคนถือกรีนการ์ดในบางตำแหน่ง

กฎหมายที่ว่าคือโครงการ PERM ที่ให้บริษัทต่างๆ เน้นจ้างคนสหรัฐฯ ด้วยกันเองก่อน ถ้าจะจ้างคนนอกก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่มีแรงงานในประเทศเพียงพอสำหรับตำแหน่งนั้นๆ พร้อมขออนุญาตจากทั้งกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการเข้าเป็นพลเมืองสหรัฐฯ เพื่อให้สามารถจ้างต่างชาติได้เยอะกว่า

ทางกระทรวงยุติธรรม (DOJ) กล่าวว่า แอปเปื้ลไม่ได้ประกาศโฆษณาหาพนักงานบนเว็บไซต์ตัวเองที่ตรงตามกฎ PERM สำหรับบางตำแหน่ง ทั้งๆ ที่ตำแหน่งอื่นก็ทำถูกต้องเข้าตามตรอกออกตามประตู แถมยังเล่นตุกติกในขั้นตอนการรับสมัคร

อย่างเช่น ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครเป็นเอกสารมาทางไปรษณีย์ ทั้งๆ ที่ตำแหน่งทั่วไปก็เปิดให้กดส่งออนไลน์ตามปกติ เพื่อกึ่งสร้างความลำบากแก่คนในประเทศ ปั้นตัวเลขสวยๆ ให้เข้าข่ายตำแหน่งหาคนในประเทศยากตามกฎ PERM

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – Techspot