หน้าแรก News & Event อัลฟ่าเซค” ผนึกกำลัง “ทีคิวอาร์” ร่วมกันจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูลสูงสุด PDPA ปกป้องข้อมูลลูกค้า

อัลฟ่าเซค” ผนึกกำลัง “ทีคิวอาร์” ร่วมกันจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูลสูงสุด PDPA ปกป้องข้อมูลลูกค้า

แบ่งปัน

อัลฟ่าเซค” ผนึกกำลัง “ทีคิวอาร์” ร่วมกันจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูลสูงสุด PDPA ปกป้องข้อมูลลูกค้า ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีมาตรฐาน สู่ Digital Transformation AI และ Cybersecurity ชั้นนำ ป้องกันข้อมูลจากการรั่วไหลและการโจมตีจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โชว์ศักยภาพในฐานะผู้นำด้าน Cybersecurity และ Digital Transformation ในประเทศไทย ร่วมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 7 ของ สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วย Fraunhofer-Gesellschaft, AWS, Mercedes Benz และ SAP ระหว่างวันที่ 10 ถึง 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ดร.นิพนธ์ นาชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ผู้ให้บริการที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้นำด้าน Cybersecurity และ Digital Transformation ในประเทศไทย กล่าวว่า ในยุคที่ข้อมูลดิจิทัลเป็นสินทรัพย์สำคัญและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐาน เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น ISO/IEC 27001 PCI DSS และ PDPA และ โดย บริษัท อัลฟ่าเซค เป็นบริษัทร่วมทุนกับ ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 หรือมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การรับรองนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดการและปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้าด้วยมาตรฐานสากลที่เข้มงวดที่สุด

ทั้งนี้บริษัท อัลฟ่าเซค เป็นบริษัทร่วมทุนกับ ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 หรือมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การรับรองนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดการและปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้าด้วยมาตรฐานสากลที่เข้มงวดที่สุด

การรับรอง ISO/IEC 27001:2022 ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายของความเป็นเลิศในการจัดการความปลอดภัยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักประกันที่ชัดเจนว่า อัลฟ่าเซค ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล่าสุดและนโยบายความปลอดภัยที่เข้มงวด เรามั่นใจว่าสามารถป้องกันข้อมูลจากการรั่วไหลและการโจมตีจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุด ดร.นิพนธ์ นาชิน ร่วมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 7 ของ สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วย Fraunhofer-Gesellschaft, AWS, Mercedes Benz และ SAP ระหว่างวันที่ 10 ถึง 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการศึกษาดูงานครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้กลยุทธ์และแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังพบว่าองค์กรชั้นนำในเยอรมนีให้ความสำคัญกับการใช้ AI ในการยกระดับการให้บริการลูกค้า พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Mercedes Benz ที่นำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือ SAP ที่ใช้ AI พัฒนาโซลูชั่น ERP อัจฉริยะเพื่อช่วยธุรกิจจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อย่างไรก็ตามจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ บริษัท อัลฟ่าเซค มุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาพัฒนาโซลูชั่นและบริการด้าน Cybersecurity และ Digital Transformation ที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจและความยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้า เกี่ยวกับบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัดบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ผู้นำด้าน Cybersecurity และ Digital Transformation ในประเทศไทย กว่า 25 ปี ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสม บริษัทฯ นำเสนอโซลูชั่นและบริการที่ครอบคลุม

• บริการ Cybersecurity : ปกป้องระบบเครือข่าย ข้อมูล และระบบสารสนเทศขององค์กร

• บริการ Digital Transformation : ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Cloud Computing, AI, Big Data

• บริการ Managed Security Services : บริการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร

• บริการ Consulting Services : บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้าน Cybersecurity และ Digital Transformation