หน้าแรก Security Data Leak ระบบ Air-Gapped ก็ยังปล่อยข้อมูลรั่วได้ผ่านเสาอากาศบนสายเคเบิล SATA

ระบบ Air-Gapped ก็ยังปล่อยข้อมูลรั่วได้ผ่านเสาอากาศบนสายเคเบิล SATA

แบ่งปัน

นักวิจัยด้านความปลอดภัย ค้นพบวิธีใหม่ในการขโมยข้อมูลจากระบบที่ตัดขาดการเชื่อมต่อหรือ Air-Gapped โดยใช้สายเคเบิล Serial ATA (SATA) ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มาใช้เป็นเสาอากาศปล่อยสัญญาณไร้สาย เพื่อส่งข้อมูลออกมาทางสัญญาณวิทยุได้

ปกติระบบแบบ Air-Gapped นั้นมักใช้ในระบบที่สำคัญมาก ที่จำเป็นต้องตัดขาดแยกออกมาทางกายภาพจากเครือข่ายที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า เช่น ตัดขาดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเรามักจะเห็นในด้านการทหาร หน่วยงานภาครัฐ หรือโครงการพัฒนานิวเคลียร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีใช้ในระบบควบคุมอุตสาหกรรมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างเช่น น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า หรือแม้แต่สถาบันการเงินด้วย การโจมตีนี้เรียกชื่อว่า “SATAn” ถูกค้นพบโดย Mordechai Guri ที่เป็นหัวหน้าฝ่าย R&D ของแล็ปวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย Ben-Gurion ในอิสราเอล

เริ่มจากการเข้าติดเชื้อในระบบ Air-Gapped ที่แม้ฟังดูยาก แต่ก็เคยมีประวัติการติดเชื้อมัลแวร์บนระบบที่แยกออกทางกายภาพนี้มาแล้วตั้งแต่ปี 2010 อย่างกรณี Stuxnet จากนั้นจึงใช้สาย SATA ที่พบว่าสามารถส่งคลื่นวิทยุในย่าน 5.9995 – 5.9996 GHz ออกมาได้

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – Bleepingcomputer