หน้าแรก Storage 6 คำศัพท์สำคัญด้านข้อมูล ที่ควรรู้ในยุค Social Online – เด๋วจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง !!

6 คำศัพท์สำคัญด้านข้อมูล ที่ควรรู้ในยุค Social Online – เด๋วจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง !!

แบ่งปัน

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก Social Network ในรูปแบบต่าง ๆ แถมด้วยการนำข้อมูลเหล่านี้มาต่อยอด บนโลกของ Big Data ทำให้เกิดการต่อยอดสร้างประโยชน์ข้อมูลเพื่อธุรกิจชนิดหลากหลาย ตามด้วยการนิยามคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับข้อมูลมหึมาบนโลก Big Data ยุคนี้ถ้าคุยกับผู้คนให้รู้เรื่องต้องรีบทำความเข้าใจกับคำศัพท์สุดฮอต 6 คำต่อไปนี้กัน

1. Fast Data หมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นมา ได้รับความนิยมสูงมาก แล้วก็จะเสื่อมความนิยมและหายไปกับสายลมอย่างรวดเร็ว ต้องรีบขยายผลให้ทันก่อนข้อมูลเหล่านี้จะตกกระแส

2. Slow Data ก็จะมีความหายตรงข้ามกัน คือยังมีการแชร์ ส่งต่อ และพูดถึงบนโลก Social นานกว่า แต่ก็ต้องยอมรับจะไม่ได้มีการพูดกันถึงบ่อย ๆ

3. Small Data ก็คือข้อมูลที่ไม่ได้แพร่หลายมากมายไปยังกลุ่มคนหรือบนสังคม Social มากนัก เผลอ ๆ อาจเป็นข้อมูลของคน ๆ เดียว แต่อาจนำไปใช้ต่อยอดได้

4. Medium Data เมื่อเทียบกับโลก Big Data ที่มีข้อมูลมหาศาลและต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์อย่าง Hadoop หรือ MapReduce แต่สำหรับ Medium Data ปริมาณข้อมูลจะไม่มากเท่านั้น สามารถนำเครื่องมือวิเคราะห์ระดับย่อม ๆ อย่าง Apache Spark

5. Dark Data หมายถึงข้อมูลทั่ว ๆ ไปที่มักจะถูกมองข้าม หรือบางครั้งก็มีการนำไปใช้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพของข้อมูล มีวิธีขุดหาประโยชน์โดยใช้อัลกอริธึมแบบ Machine-Learning

6. Dirty Data หมายถึงข้อมูลที่เก็บ ๆ กันมาบนเครือข่ายโดยที่ยังไม่มีใครมาทำการสำรวจและหาประโยชน์ที่ตัวเองต้องการ เปรียบไปคล้ายภูเขาขยะกองโตที่รอคนค้นขยะมาหาสมบัติที่ทรงคุณค่า

คิดคำศัพท์เหล่านี้ขึ้นมาคงไม่ใช่เอาไว้คุยกันสนุก แต่น่าจะเป็นความพยายามสร้างนิยามเพื่อให้หาเหตุสร้างและขายเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลมาขายกัน

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : http://www.cio.com/article/3092419/hype-or-reality-here-are-5-data-buzzwords-you-should-understand.html