หน้าแรก Networking & Wireless Fiber Optic 5 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสงสำรองที่เรียกว่า “Dark Fiber”

5 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสงสำรองที่เรียกว่า “Dark Fiber”

แบ่งปัน

Dark Fiber นี้สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจากการใช้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่อาจช่วยทั้งลดค่าใช้จ่าย, ลดดีเลย์, และช่วยให้องค์กรมีการเชื่อมต่อสำรองเวลาที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุร้ายต่างๆ เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจไว้

โดยเฉพาะปัจจุบันที่เทรนด์ใหม่อย่างคลาวด์คอมพิวติง, การประมวลผลที่เน้นที่ Edge, และ IoT ต่างทำให้ธุรกิจต้องการการเชื่อมต่อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายองค์กรหันมามองทางเลือกการใช้ดาร์กไฟเบอร์แทนการใช้การเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแทน

สายไฟเบอร์อันมืดมิดหรือ Dark Fiber นี้หมายถึงสายใยแก้วนำแสงที่ถูกลากทิ้งไว้โดยผู้ให้บริการทั้งๆ ที่ไม่ได้มีการใช้งาน ซึ่งมักมีการฝังทิ้งไว้ใต้ดินเป็นจำนวนมากเนื่องจากทุนในการฝังลากสายไปจมกับการขุดดินส่วนใหญ่ ทุนของสายไฟเบอร์มีสัดส่วนไม่ถึง 10% แต่ในสถานการณ์ส่วนใหญ่มักมีการนำสายไฟเบอร์เหล่านี้มาใช้ไม่ถึงครึ่งดังนั้นผู้ให้บริการจึงหันมาเอาสายไฟเบอร์มืดๆ ที่ว่างอยู่มาเปิดให้ลูกค้าเช่าให้เกิดประโยชน์

ซึ่งดาร์คไฟเบอร์นี้มีเอกลักษณ์หลายประการที่บริษัทควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเช่า ดังต่อไปนี้

1. ประหยัด

การเช่าสายที่เค้ามีให้อยู่แล้ว ย่อมถูกกว่าลงทุนลากสายใหม่วันยังค่ำ

2.ช่วยลดดีเลย์ ลดเวลาหน่วง

เพราะเวลาวิ่งข้อมูลผ่านเน็ต มักต้องวิ่งผ่านเกตเวย์หลายต่อหลายจุดหรือ Hop ซึ่งเพิ่มเวลาหน่วงอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่การใช้ลิงค์ที่ไม่มีอุปสรรคตรงกลาง วิ่งตรงถึงปลายทางเลยแบบดาร์กไฟเบอร์ย่อมได้ประสิทธิภาพมากกว่า

3. ได้ลิงค์สำรอง

ที่เป็นลิงค์แบบกายภาพตัวเป็นๆ ที่พึ่งพาได้ โดยองค์กรมักเลือกใช้บริการลิงค์ของผู้ให้บริการสองรายขึ้นไปเพื่อให้ได้การสำรองการทำงานอย่างแท้จริง และผู้ให้บริการเหล่านี้มักต้องใช้ลิงค์กายภาพด้วย เพราะการพึ่งพาแต่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะกี่รายก็ตาม เวลาเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วมหรือตึกถล่ม ลิงค์อินเทอร์เน็ตปกติอาจจะล่มทั้งหมดจนสูญเสียการเชื่อมต่อไปหมดก็ได้ เป็นต้น

4. แต่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดูแล (แพงเวลาซ่อม)

เริ่มตั้งแต่การติดตั้งวางระบบ ลงทุนอบรมพนักงานโดยเฉพาะการทำให้แน่ใจว่ามีทีมงานคอยจัดการเวลาต้องการขยายลิงค์หรือแก้ปัญหาเวลาลิงค์ร่วง ซึ่งพวกนี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายในระยะยาวที่เรามองไม่เห็นตั้งแต่การตัดสินใจลงทุนช่วงแรกทั้งสิ้น

5. มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมากใช้บริการ

แสดงว่าดาร์คไฟเบอร์มีประโยชน์และคุ้มค่ากับองค์กรส่วนใหญ่ และอาจสำหรับเราด้วย ดังนั้นจึงไม่ควรกลัวเรื่องความซับซ้อนในการดูแลหรือใช้งานจนมองข้ามทางเลือกที่น่าสนใจนี้

สำหรับเรื่องราวของ Dark Fiber สามารถดูได้จาก VDO ชิ้นนี้

ที่มา : Networkcomputing