หน้าแรก Home feature 5 งานไอทีที่ค่าจ้างแพงที่สุดตลอดกาล

5 งานไอทีที่ค่าจ้างแพงที่สุดตลอดกาล

แบ่งปัน

ทาง CIO.com ได้รวบรวมเอาตำแหน่งงานด้านไอทีที่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุด ในทุกระดับไม่ว่าตั้งแต่แรกเข้าทำงาน, ระดับกลาง, ไปจนถึงระดับผู้บริหาร โดยใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์จาก PayScale ผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเงินเดือนบนคลาวด์ชั้นนำ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจก้าวหน้าในวิชาชีพด้านไอทีของคุณเอง ว่าจะเดินหน้าไต่ไปถึงระดับบริหาร หรือย้ายสายงานดี

•  อันดับที่ 5 นักวิทยาศาสตร์ด้านวิจัยข้อมูลและคอมพิวเตอร์
ที่ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งหารูปแบบการประยุกต์ใช้งานที่ไม่เคยมีมาก่อนจากเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีความจำเป็นในเกือบทุกวงการ โดยเฉพาะในวงการแพทย์, วิทยาศาสตร์, และการผลิต โดยนักวิจัยเหล่านี้จะศึกษาและแก้ปัญหาการประมวลผลที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีบนเครือข่ายที่ดีกว่า, ประมวลผลได้เร็วกว่า, และยกระดับความปลอดภัยได้ โดยเฉพาะด้าน Machine Learning และการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อให้คอมพิวเตอร์รันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สำหรับรายรับเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 98,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ

•  อันดับ 4 นักออกแบบอาวุโสด้านประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
หรือที่รู้จักในชื่อ UX ซึ่งนักออกแบบจะทำงานใกล้ชิดกับวิศวกร, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และผู้ใช้ปลายทางเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้งานที่เป็นมิตร และน่าใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี ถือเป็นบทบาทที่รวมเอาทักษะทางไอที เข้ากับความรู้ไอเดียด้านการออกแบบ มาผนวกรวมกับความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การรับรู้และเข้าใจของมนุษย์ รวมทั้งรูปแบบที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละเทคโนโลยี ทั้งด้านการพัฒนาตัวต้นแบบและผลิตภัณฑ์จำลอง, การพิจารณาหาเสียงตอบรับของผู้ใช้, ความต้องการทางธุรกิจ, และประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน สำหรับรายรับเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 98,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ

•  อันดับ 3 สถาปนิกด้านซอฟต์แวร์ หรือ SA
ที่รับผิดชอบด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ หรือการทบทวนปรับแต่งซอฟต์แวร์เดิม ด้วยการระบุหาความต้องการของผลิตภัณฑ์ และสร้างสเปกด้านสถาปัตยกรรมชั้นสูง, การประกันความเป็นไปได้, ฟังก์ชันการใช้งาน, และการผสานร่วมกับแพลตฟอร์มหรือระบบที่มีอยู่เดิมของลูกค้า สำหรับรายรับเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 98,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ

•  อันดับ 2 วิศวกรอาวุโสด้านซอฟต์แวร์
มีหน้าที่ในการออกแบบ, พัฒนา, ติดตั้ง, และดีบั๊กโซลูชั่นซอฟต์แวร์ ทั้งตัวใหม่และตัวดั้งเดิม นอกจากนี้อาจต้องรับผิดชอบในการจัดการและสอนงานนักพัฒนารุ่นใหม่ทั้งด้านความรู้และความชำนาญ รวมทั้งทำงานร่วมกับผู้ใช้และผู้บริหารองค์กรเพื่อหาโซลูชั่นที่สนองความต้องการที่ดีที่สุด สำหรับรายรับเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 103,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ

•  อันดับ 1 หัวหน้าวิศวกรซอฟต์แวร์
รับผิดชอบเกือบทุกซอกทุกมุมที่เกี่ยวกับโครงการด้านซอฟต์แวร์ขององค์กร โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีที่สุด รวมทั้งบริหารทีมนักพัฒนา และจัดการตามยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีต่างๆ มีการประสานงานเป็นหนึ่งเดียวกัน และสายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังคงดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไร้ปัญหา โดยให้ความสำคัญกับหลักการปฏิบัติที่ดีที่สุด และมาตรฐานการออกแบบ, ความต้องการของแอพลิเคชั่น, รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง สำหรับรายรับเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 124,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา : https://www.cio.com/article/2848235/it-skills-training/5-top-paying-it-jobs-for-every-stage-of-tech-careers.html#slide1