หน้าแรก Cloud 3 ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Edge Computing

3 ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Edge Computing

แบ่งปัน

หลังจากทาง InfoWorld ได้ตีแผ่เทรนด์การประมวลผลแบบใหม่ที่โอนถ่ายศูนย์กลางการทำงานไปที่ขอบของเครือข่ายหรือ Edge Computing เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น ได้มีผู้คนสงสัยถึงประโยชน์และความคุ้มค่า และเวลาที่เหมาะสมในการวางระบบใหม่ดังกล่าว ทำให้ InfoWorld ต้องออกมาอธิบายอีกครั้งถึงหลักการสำคัญสามประการ ที่คุณทำความเข้าใจก่อนเปลี่ยนมาใช้ระบบ Edge Computing ดังนี้

1. Edge Computing เป็นเรื่องทางเทคนิค ไม่ใช่เรื่องระดับยุทธศาสตร์ เพราะรูปแบบการประมวลผลใหม่นี้พูดถึงการย้ายระบบประมวลผล และข้อมูลไปอยู่ใกล้เอนด์พอยต์แทน เพื่อประหยัดแบนด์วิธและทรัพยากรในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเอนด์พอยต์กับเซิร์ฟเวอร์ศูนย์กลาง เช่น ระหว่างหุ่นยนต์ที่อยู่ในสายการผลิต กับพับลิกคลาวด์ ซึ่งประโยชน์หลักที่ได้ก็คือ การลดดีเลย์และเวลาหน่วงในการประมวลผล ที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพของระบบโดยรวม อีกทั้งยังเปิดให้คุณจัดการตอบสนองกับจุดใดจุดหนึ่งของระบบได้เร็วกว่าเดิม เช่น การสั่งปิดเครื่องจักรที่ร้อนเกินไป โดยไม่ต้องไปให้ระบบบริหารจากศูนย์กลางตัดสินใจก่อน ซึ่งการลดเวลาหน่วงนี้แม้จะส่งผลดีกับทุกส่วนของระบบ แต่ก็ถือว่ามีประโยชน์มากที่สุดกับส่วนของการประมวลผลจากระยะไกล เช่น อุปกรณ์ Internet of Things

2. Edge Computing ยังคงใช้การแบ่งระบบเป็นลำดับชั้นจากศูนย์กลาง นั่นคือ Edge Computing ไม่ใช่แค่การแบ่งส่วนของระบบไปไว้ที่ขอบของเครือข่ายแค่นั้น แต่ถือเป็นการแบ่งลำดับการประมวลผลเป็นขั้นๆ ที่ให้แต่ละชิ้นส่วนทำงานร่วมกันตามหน้าที่ที่มอบหมายก็จริง แต่ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลและจัดเก็บที่เอนด์พอยต์ก็เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น สุดท้ายก็ต้องย้ายเข้ามาที่ศูนย์กลางอย่างพับลิกคลาวด์อยู่ดีในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งระบบเป็นประจำ

3. Edge Computing เหมาะกับรูปแบบการใช้งานที่จำเพาะเท่านั้น คุณไม่ควรหันมาใช้รูปแบบการประมวลผลใหม่นี้ถ้าไม่ได้มีความจำเป็น เนื่องจากระบบ Edge Computing ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่จำเพาะบางอย่าง ไม่ได้เหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไป ถ้าคุณมองแค่องค์กรจำเป็นต้องไล่ตามเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ปรากฏบนสื่ออยู่ตลอดแล้ว ย่อมนำไปสู่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากเกินควร รวมถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นโดยไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย ถ้าเปรียบกับคลาวด์คอมพิวติ้งแล้ว คลาวด์ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นซูปเปอร์เซ็ตของการประมวลผลโลกใหม่ ที่รับหลากหลายเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้ามาไว้ในอ้อมกอด สมควรที่เราต้องปรับตัวไล่ตาม ขณะที่ Edge Computing ยังเป็นแค่เทคนิคเฉพาะ ที่ตอบสนองความต้องการแค่บางรูปแบบเท่านั้น

ที่มา : http://www.infoworld.com/article/3215109/cloud-computing/edge-computing-what-you-need-to-know-before-you-deploy.html