หน้าแรก Internet of Things Connected Car เชิญร่วมเปิดประสบการณ์ด้าน IoT กับรถยนต์ ในงานสัมมนา “Connected Car กับความพร้อมของไทย”

เชิญร่วมเปิดประสบการณ์ด้าน IoT กับรถยนต์ ในงานสัมมนา “Connected Car กับความพร้อมของไทย”

แบ่งปัน

จากวันที่บริษัทแผนที่นำรถไร้คนขับมาวิ่งทำแผนที่ ถึงวันนี้เราเริ่มเห็นรถไร้คนขับออกสู่ตลาด, เราได้ยินคำว่า Internet of Things หรือ IoT  จนกระทั่งมาถึงในวงการคมนาคมก็มีการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ เรียกได้ว่า Internet of Vehicle (IoV) หรือ V2X (Vehicle to Anything Communication) เมื่อทุกสรรพสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน ยานยนต์ไร้คนขับ Automated Connected Vehicle และ Disruptive Technology ด้านคมนาคมจะเกิดตามกันมาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ฝั่งของวงการสื่อสารก็มีการแข่งขันกันสูงทั้ง LTE และ DSRC ที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานบนถนนให้รองรับบริการใหม่ๆ รวมไปถึง Mobile device ที่จะเชื่อมเข้ามาในรถก็เริ่มมีการแข่งขันกันสูงเช่นกัน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย ได้จัดงานสัมมนา “Connected Car กับความพร้อมของไทย” เพื่อเป็นก้าวแรกในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางในอนาคตและเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความพร้อมของประเทศในการขับเคลื่อน Connected Car ในทุกภาคส่วนของ eco-system

กสทช.โดยกทปส.และ สวทน. ร่วมกับสมาคม ITS Thailand ขอเชิญร่วมงาน ฟรีสัมมนา “Connected Car กับความพร้อมของไทย”  ห้องประชุมใหญ่ 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ   วันพฤหัสบดีที่  1 กันยายน 2559

กำหนดการ
8:30  –  9:00    ลงทะเบียน
9:00  –  9:15    นายกสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย กล่าวรายงาน
9:15  –  9:45    ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ
9:45  – 11:00    งานวิจัยในด้านการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ
• บททดสอบจริงบนถนนในเมืองไทย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
• Data on Wheel กับรถโดยสาร รศ.ดร.กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย
• Car Talk as a Service โดย รศ.ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์
• บทสรุปภาพรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารระหว่างรถ โดยดร.ภาสกร ประถมบุตร
11:00 – 12:15    เสวนาหัวข้อ “การสื่อสารในยานยนต์และความพร้อมของไทย”
ผู้ร่วมเสวนา
• คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร BMW
• คุณธัชชา โตเจริญ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดิจิตอล มีเดีย เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
• ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ เลขานุการประจำรองประธาน กสทช
• รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย คุณสามารถ ดวงวิจิตรกุล
12:15 – 13:15    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:15 – 15:00    V2X Workshop
• DECA แพลตฟอร์มการกระจายข้อมูลใน VANET
• Car talk ‘OLSR based’ แพลตฟอร์มบน Open WRT

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/n4NONc หรือติดต่อพรพรรษ์ ภู่กฤษณา โทรศัพท์ 097-060-0605 ก่อนวันที่ 28 ส.ค. 2559