หน้าแรก News & Event ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกร่วมหารือกับทีซีซี เทคโนโลยีและลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกร่วมหารือกับทีซีซี เทคโนโลยีและลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

แบ่งปัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด นำโดยดร. ต่อตระกูล คงทรัพย์  รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ ลอจิสติกส์ จำกัด (ที่ 8 จากซ้าย) ร่วมหารือกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดยนายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ (ที่ 9 จากซ้าย) และบริษัท ลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด นำโดย น.ส. นัจรี รุจิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 6 จากซ้าย) เพื่อเพิ่มศักยภาพและการปฏิบัติการของธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์

โซลูชั่นคลาวด์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะของแอลเอสเอ  (LSA) ปฏิบัติการบนดาต้าเซ็นเตอร์ของทีซีซีเทคจะทำให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์บิ๊กดาต้า (Big Data) สำหรับใช้กับโกดังสินค้า ระบบการบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง (Inventory System) ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ (Transportation Order Management System)ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น