หน้าแรก Advertorial หัวเว่ย จับมือมหาวิทยาลัยลูเบค ในเยอรมนี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัล

[Advertorial] หัวเว่ย จับมือมหาวิทยาลัยลูเบค ในเยอรมนี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัล

แบ่งปัน

มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกกำลังมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัล เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป และช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับนักศึกษาที่จะจบออกไปสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูลและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอง 

การผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัลเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อม ทั้งการหาวิธีบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลที่จะมีปริมาณมหาศาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากร   รวมถึงการขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งาน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยลูเบค เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2507 มีนักศึกษามากกว่า 24,000 คน และเจ้าหน้าที่รวมกันประมาณ 53,000 คน พร้อมผู้เชี่ยวชาญทั้งกลุ่มศาสตราจารย์160 คน และอาจารย์ 100 คน โดยมีสถาบันทางการแพทย์ 16 แห่งและคลินิก 21 แห่งที่มีเตียงผู้ป่วยในมหาวิทยาลัยราว 1,200 เตียง ถือว่าเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลูเบค

ลูเบคชี้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบจัดเก็บข้อมูลจำกัด

มหาวิทยาลัยลูเบคประสบปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่มากจนถึงขีดจำกัด และความไม่เสถียรภาพของระบบ นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานานไม่รองรับการใช้งานจริงในยุคที่ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล การปรับขยายระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดีนั้นจึงต้องรองรับการใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานจริงและสอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

lubec2

หัวเว่ยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยลูเบคในการศึกษาโครงการ วางแผนและนำเสนอโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการด้วยสถาปัตยกรรมแบบใหม่ ให้รองรับทั้งด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานจากส่วนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์, ฟอรั่ม, การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และการแบ่งปันไฟล์ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใหม่จะต้องรองรับการทำงานกับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม และความสามารถในการรองรับกับปริมาณข้อมูลที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลให้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพที่สุด เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการเรียนการสอน และข้อมูลการวิจัยโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงานของระบบเวอร์ชวลวีเอ็มแวร์ที่มีอยู่ หรือรบกวนการให้บริการที่มีอยู่เดิม

วางใจเลือกใช้โซลูชั่นจาก Huawei

มหาวิทยาลัยเริ่มรวบรวมข้อมูลและสอบถามจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ ตลอดจนได้ทำการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งานจริง จนมั่นใจว่าโซลูชั่นสตอเรจ (Huawei OceanStor 5500) ให้ประสิทธิภาพต่อราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพทั้งในแล็ป และในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งหัวเว่ยได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสูง รวมทั้งมีการออกแบบฮาร์ดแวร์ให้มีระบบสำรองที่ทำงานทดแทนกันได้เมื่อตัวหนึ่งตัวใดมีปัญหา เช่นกรณี ตัวควบคุมและชุดจ่ายไฟแบบคู่ตัวใดตัวหนึ่งหยุดทำงาน ระบบจะยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และยังมั่นใจได้อีกว่าข้อมูลการวิจัยจะได้รับถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย

OceanStor 5500 ให้ขนาดความจุ  25 เทราไบต์ และมีทั้งฮาร์ดดิสก์แบบ Serial Attached SCSI (SAS) และ Serial Advanced Technology Attachment (SATA) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน และเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแบบเซิร์ฟเวอร์เสมือนของวีเอ็มแวร์ที่ใช้งานอยู่แล้ว โซลูชั่น OceanStor 5500 นี้ยังได้รับการรับรองจากวีเอ็มแวร์ ในส่วนของ vStorage API for Array Integration (VAAI), vStorage API for Storage Awareness (VASA) และ Site Recovery Manager (SRM) ซึ่งตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติเด่นของ OceanStor 5500

OceanStor 5500 เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับใช้เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับองค์กรระดับกลางไปจนถึงระดับใหญ่ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับไฟล์ และบล็อก สนับสนุนโปรโตคอลในการจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย และบริหารจัดการหน่วยจัดเก็บข้อมูลจากศูนย์กลางโดยใช้ระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) นอกจากนี้ด้วยขีดความสามารถในการทำงานสูง ทำให้คุ้มค่ากับการลงทุน   และเป็นโซลูชั่นแบบออลอินวัน จึงทำให้ OceanStor 5500 เหมาะสมสำหรับการใช้งานด้าน OLTP/OLAP (Online Transaction Processing / Online Analytical Processing)  ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูง สื่อดิจิทัล  แอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์  การสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย และการโยกย้ายข้อมูล

lubec4

ประโยชน์ที่ได้รับ

OceanStor 5500 ของหัวเว่ย สามารถทำงานได้เสถียรมาตั้งแต่เริ่มติดตั้งใช้งานในช่วงต้นปี 2012 โดยที่มหาวิทยาลัยลูเบคได้รับประโยชน์ดังนี้

•      มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากขึ้นและสามารถบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลได้สะดวกง่ายดาย รองรับแอพพลิเคชั่น และบริการของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

•      ให้ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการให้บริการได้ตลอดเวลาแบบ 24×7
•      ทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์เสมือนของวีเอ็มแวร์ได้อย่างราบรื่น
•      ประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
•      มีประสิทธิภาพสูง คุณภาพคุ้มราคา

lubec3

รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยลูเบค

https://www.uni-luebeck.de/en/university/university.html

ติดต่อข้อมูลขอรับรายละเอียดโซลูชั่นเพิ่มเติมที่นี่

Huawei Enterprise Business
Marketing Contact Center : 02-6957400 ext. 5821   
e-mail : THenterprise@huawei.com