หน้าแรก Security สิ่งจำเป็น 5 อันดับแรก ในการผสานระบบความปลอดภัยเข้ากับโซลูชั่นกล้องวงจรปิด

สิ่งจำเป็น 5 อันดับแรก ในการผสานระบบความปลอดภัยเข้ากับโซลูชั่นกล้องวงจรปิด

แบ่งปัน

ในท้องตลาดปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยที่ผสานเข้ากับระบบกล้องวงจรปิดมากมาย เช่น การใช้โซลูชั่นที่มีระบบจัดการวิดีโอหรือ VMS ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้านเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งกรณีนี้การใช้แพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียวกัน จะให้ความยืดหยุ่นในการวางระบบเครือข่ายความปลอดภัย ที่รองรับการเพิ่มความสามารถในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเสียง หรือผู้เยี่ยมชมจากระยะไกล

แต่ด้วยทางเลือกมากมายนี้ ทำให้องค์กรยากที่จะเสาะหาส่วนผสมของโซลูชั่นที่ลงตัวและตอบโจทย์มากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องดูความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้วย ดังนั้นทาง Axis ผู้นำด้านระบบความปลอดภัยทางกายภาพระดับโลก จึงสรุปปัจจัยที่จำเป็นต้องพิจารณามากที่สุด 5 อันดับแรก ในการเลือกลงทุนโซลูชั่นทั้งด้านความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด ที่สนองความต้องการขององค์กรได้มากที่สุด ดังต่อไปนี้

1.   ทำให้วัตถุประสงค์ในการใช้งานชัดเจนที่สุด
เช่น เหตุผลที่ต้องการโซลูชั่น, จะนำโซลูชั่นมาใช้ในองค์กรได้อย่างไร โดยควรให้คำตอบที่เจาะจงมากกว่าแค่ “ให้มีความปลอดภัยที่ดีขึ้น” เช่น เพื่อลดอัตราการขโมยของในร้านค้า, หรือลดอัตราการบุกรุก

2.   พิจารณาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
และความพร้อมในการรับมือข้อมูลล้นทะลัก เพราะกล้องความละเอียดสูงในปัจจุบันจะให้ข้อมูลปริมาณมหาศาลมาก ทั้งที่ต้องเก็บไว้ และส่งสตรีมต่อเนื่องบนเครือข่าย คุณอาจพิจารณาเทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลอย่าง Zipstream ที่ลดทั้งค่าใช้จ่ายด้านสตอเรจ และแบนด์วิธที่ต้องสตรีมข้อมูล


3.   หาวิธีในการวัดความคุ้มค่าในการลงทุนหรือ ROI ที่เหมาะสมที่สุด
ในบางธุรกิจอาจคิดได้ตรงๆ เช่น กลุ่มร้านค้าปลีกที่เอาปริมาณมูลค่าของที่โดนขโมยที่ลดลงมาคิดความคุ้มทุน แต่บางธุรกิจอาจต้องพิจารณากันหลายด้าน ทั้งความคุ้มค่าของเงินลงทุนครั้งแรก และการบำรุงรักษาระยะยาว เป็นต้น

4.   เขียนรายการเรียงตามลำดับความสำคัญ
ทุกการลงทุนย่อมมีเรื่องงบประมาณมาค้ำคอ ดังนั้นจึงต้องจัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นออกไป โดยเฉพาะการแยกกลุ่มระหว่าง “สิ่งที่ต้องมี” กับ “สิ่งที่มีแล้วน่าจะดี” รวมทั้งการดูไปถึงความคุ้มค่าหรือการประหยัดในระยะยาว เช่น การลงทุนกับระบบเปิดที่ฮาร์ดแวร์หนึ่งไม่ได้ยึดติดกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ เป็นต้น


5.   วางแผนให้รองรับอนาคต
แม้โซลูชั่นที่จะเลือกนั้นลงตัวกับความต้องการและงบประมาณในปัจจุบัน แต่ก็ต้องดูว่าจะลงตัวหรือคุ้มทุนได้ยาวไปอีกกี่ปี หรือควรเลือกโซลูชั่นที่สามารถเติบโตหรือปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงความต้องการในองค์กรได้ ทั้งนี้เพื่อปกป้องความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนตั้งไซต์งานหรือออฟฟิศแห่งใหม่, การเติบโตของตำแหน่งที่ตั้งปีต่อปี, แผนการจ้างพนักงานใหม่, การมีฟีเจอร์ในดวงใจที่ปัจจุบันอาจมีงบไม่พอ แต่อาจนำมาติดตั้งเพิ่มในอนาคต, หรือแม้แต่ความคล่องตัวที่ต้องการเพื่อปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

ที่มา : https://www.axis.com/blog/secure-insights/security-surveillance-needs