หน้าแรก Internet of Things Digital Healthcare ระบบการแพทย์ในยุคสหัสวรรษใหม่

[บทความ] Digital Healthcare ระบบการแพทย์ในยุคสหัสวรรษใหม่

แบ่งปัน
Image credit : wearabletechnologylife

ในโลกปัจจุบันธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆต้องปรับตัวเองเข้าสู่โลกดิจิตอลอันเนื่องมาจากอิทธิพลจาก อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) ทำให้เกิดแพลทฟอร์มรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญสำหรับการผันตัวสู่ความเป็นดิจิตอลมากขึ้น

โดยอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Healthcare) ก็ต้องผันตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน โดยไอทีก็มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนโฉมนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อตอบรับกันเทรนด์โลก หรือ ดิจิตอลเฮลท์แคร์

สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในปัจจุบัน Digital Personalised Healthcare หรือข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคลที่เป็นดิจิตอล เป็นหนึ่งตัวช่วยในการตรวจสอบประวัติการรักษา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตาม สามารถค้นหาประวัติการรักษาได้เร็วขึ้นถึง 40% ซึ่งได้ควบรวมอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ เข้ากับแอพพลิเคชั่นเพื่อการแพทย์ สามารถใช้งานผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ อย่างแท็ปเล็ตและโทรศัพท์มือถือ และสามารถคาดการณ์ได้ว่า ภายในปี 2568 จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากความช่วยเหลือของระบบดิจิตอล จึงส่งผลให้ Digital Personalised Healthcare กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมทางการแพทย์แห่งโลกดิจิตอล

ในประเทศสหรัฐอเมริกา สถิติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการรักษาทางการแพทย์ที่ผิดพลาดนั้นมีมากถึง 1,000 คนต่อวัน ถือได้ว่าสูงเป็นอันดับ 3 รองจากการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายและมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีของเอสเอพี จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการรักษาทางการแพทย์ได้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการทำงานและการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2593 อายุค่าเฉลี่ยของคนไทยจะมากกว่า 60 ปี และคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ไปพร้อมๆกับการลดต้นทุนและการดูแลในอนาคต จึงต้องเตรียมพร้อมด้านการลงทุนเพื่อรองรับปัญหาในระยะยาว ประกอบกับประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญของทัวร์สุขภาพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสนับสนุนให้ดิจิตอลเฮลท์ในประเทศไทยเติบโตมากขึ้น

sap_digitalhealth3
ด้วยอิทธิพลจากยุคดิจิตอลที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ จึงส่งผลให้เครือข่ายการแพทย์ระบบดิจิตอลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานสำหรับระบบการแพทย์โดยมีคนไข้เป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ให้สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดและลดต้นทุนในระยะยาว

SAP กับอุตสาหกรรมการแพทย์

ปัจจุบันเอสเอพีมีลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์กว่า 7,100 ราย จาก 88 ประเทศทั่วโลกที่ใช้โซลูชั่นดิจิตอลเฮลท์แคร์ของเอสเอพี โดยโซลูชั่นนี้ครอบคลุมและเชื่อมต่อระบบการปฏิบัติงานทางการแพทย์ทุกแขนงตั้งแต่ต้นจนจบ ได้แก่ การวางแผนทรัพยากร การเงิน รายการสินค้าคงคลัง การบริหารด้านซัพพลายเชน การบริหารจัดการผู้ป่วย ประวัติการรักษาผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยโรค การจัดการด้านเวชภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาคนไข้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำและทันท่วงที

ซึ่งทางเอสเอพี ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับโซลูชั่นเฮลท์แคร์ ซึ่งจะช่วยแพทย์ ประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก 1 – 1.5 ชั่วโมงต่อวัน และลดการทำงานที่ต้องใช้กระดาษลงด้วย นอกจากนี้ยัง ช่วยสร้างความใกล้ชิดและความร่วมมือระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ด้วยการเช็คสุขภาพและส่งข้อมูลในการรักษาผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือแบบเรียลไทม์ ทำให้แพทย์สามารถติดตามผลการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็จะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าการรักษาแบบเดิม