หน้าแรก Internet of Things เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Secure Identity ทั้ง 5 ประการ

[บทความ] เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Secure Identity ทั้ง 5 ประการ

แบ่งปัน

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และสินค้าอุปโภคบริโภคเข้ามาบรรจบกัน ในที่ต่างๆ เราจะมองเห็นผู้คนใช้อุปกรณ์พกพาอัจฉริยะกันแทบทุกคน

โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแทบเลต และเริ่มมีบางคนที่มีอุปกรณ์สวมใส่ที่มีความอัจฉริยะเพิ่มเข้ามา อย่างเช่น นาฬิกาอัจฉริยะ (Smartwatch) กำไลข้อมือสุขภาพ แว่นตา เป็นต้น ต่อไปคาดว่าพอถึงปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) ตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะทั่วโลกจะมีมูลค่าพุ่งทะยานไปถึง 170.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.8 ล้านล้านบาท)  สิ่งที่ต้องกังวลตามมาคือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy)  ความยาวนานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมทั้งราคาที่แพงมาก

HID Global ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาโซลูชันทางด้านความปลอดภัยโดยการระบุอัตลักษณ์บุคคล ได้ทำการสำรวจข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าในตลาดสำคัญทั่วโลก โดยครอบคลุมตลาดองค์กรขนาดใหญ่ สถานพยาบาล สถาบันทางการเงินและองค์กรรัฐบาล พบแนวโน้มสำคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย

แนวโน้มที่ 1 : ผู้ใช้ต้องการใช้อุปกรณ์พกพาเพียงอันเดียว
ที่สามารถทำงานได้หลายอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ  (all in one) โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่ทุกคนมีและต้องพกไปทุกที่ทุกเวลาคนยุคปัจจุบันใช้ชีวิตกับอุปกรณ์ดิจิทัล (digital lifestyles) มากขึ้น ต้องการการเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตตลอดเวลาและอยากได้ประสบการณ์การใช้งานที่มีความปลอดภัยสูง  พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เราน่าจะเห็นในอนาคต คือการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบต่างๆ โดยการระบุอัตลักษณ์บุคคลผ่านอุปกรณ์พกพาซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นทุกคนมีใช้กันในทุกที่ทุกเวลา

อย่างเช่นในอาคาร CityPoint ในมหานครลอนดอน พนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถใช้สมาร์ทโฟนของตนเป็นเสมือนเครื่องอ่าน NFC (Near Field Communication) เพียงการแตะสมาร์โฟนของตนไปที่บัตร RFID เขาสามารถตรวจสอบการเข้าออกของคนที่ถือบัตรนั้น และตรวจสอบตัวตนของบุคคลคนนั้น ณ จุดตรวจได้เลย สมาร์ทโฟนกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของการต่อเชื่อมส่วนบุคคลและถูกเรียกร้องให้สามารถทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มจากอุปกรณ์แสดงอัตลักษณ์บุคคลไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้อ่านค่าต่างๆ อย่างเอนกประสงค์อีกด้วย

แนวโน้มที่ 2  : ประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและปลอดภัยขึ้น
ผู้ใช้ต้องการประสบการณ์ในการใช้งานที่สามารถเข้าถึงบริการและแอฟพลิชันต่างๆ ได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้นแต่ยังคงมีความปลอดภัยสูง ประสบการณ์ของผู้ใช้แบบนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดหนึ่งในสองอันดับต้นๆ ที่ผู้ใช้ทั่วโลกต้องการให้มีในการพัฒนาบนระบบการรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารโดยใช้อุปกรณ์พกพาในระยะ 3 ปีข้างหน้านี้ตามการศึกษาของ Frost & Sullivan Asia-Pacific

การใช้ข้อมูลทางชีวภาพของบุคคล (biometrics) น่าจะเป็นทิศทางในการพัฒนาโดยนำเข้ามาใช้กับเรื่องความปลอดภัย ในประเทศบราซิล สถาบันการเงินชั้นนำ 4 ใน 5 แห่งได้ใช้เทคโนโลยีที่ตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพของบุคคลนี้เพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินกว่าสองพันล้านรายการต่อปีได้อย่างปลอดภัยบนเครื่องเอทีเอ็มของตน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีหลายโครงการของรัฐบาลในภูมิภาคนี้ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีข้อมูลชีวภาพของบุคคลเช่นกันและการที่ประชาชนทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ใช้เงินสดกันมากขึ้น ผลักดันให้ตลาดสมาร์ตการ์ดและเครื่องอ่านลายนิ้วมือเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะถึง 8.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 3 แสนล้านบาท) ในปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565)

hid1

แนวโน้มที่ 3 : อุปกรณ์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
อุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งต้องการเชื่อมเข้าสู่อินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีความต้องการการระบุอัตลักษณ์บุคคลเชิงดิจิทัลที่เชื่อถือได้ (trusted digital identities) ในทุกๆ การเชื่อมเข้าสู่ระบบต่างๆอุตสาหกรรมอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะจะเติบโตสูงมากและมีการใช้ตัวเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดและส่งข้อมูลเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเร่งประสิทธิภาพของพนักงาน ตรวจสอบทรัพย์สิน ใช้เพื่อประหยัดพลังงานและความปลอดภัยของพนักงาน

แนวโน้มการพัฒนาแบบนี้ทำให้การทำงานกับดิจิทัลกลายเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทและมีคุณค่าเป็นส่วนตัว และเปิดทางให้มีการพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่แบบใหม่ๆ ให้มีความเป็นอัจฉริยะขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้
แนวโน้มที่ 4 : โซลูชั่นทางด้านความปลอดภัยจะต้องฝังอยู่ในทุกๆ อุปกรณ์
Gartner คาดการณ์ว่าในแต่ละวันของปีนี้จะมีอุปกรณ์ต่างๆ กว่า 5.5 ล้านชิ้นเพิ่มเข้ามาเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ทำให้มีความต้องการเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้ฝังอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นทั่วไปในตลาดต่างๆ ทั้งในด้านการชำระเงิน ตลาดการขนส่ง อุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคและการรักษาสุขภาพ เห็นได้จากตัวอย่างของ อาคาร CityPoint การที่จะบรรลุเป้าหมายสร้างความปลอดภัยให้ทุกสรรพสิ่ง (Security of Things) ทำได้เพียงใช้บัตร RFID ที่สามารถอ่านได้ง่ายด้วยการแตะกับสมาร์ทโฟน

ตลาดการอ่านข้อมูลทางชีวภาพของบุคคลเพื่อระบุอัตลักษณ์ยังคงมีบทบาทที่สำคัญมากในการปกป้องความปลอดภัยในโลกที่มีการเชื่อมต่อมากขึ้น อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือเป็นเครื่องอ่านข้อมูลเชิงชีวภาพของบุคคลตัวหนึ่งที่สามารถเข้ารหัสได้อย่างชาญฉลาดและทนทานการงัดแงะซึ่งสนองแนวโน้มนี้จึงมีการเติบโตที่สูงในปัจจุบัน

hid2
แนวโน้มที่ 5 : นโยบายความปลอดภัยต้องทันสมัย
จะต้องมีการปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ปฏิบัติตามให้ทันสมัยและการนำตัวอย่างความสำเร็จชั้นเลิศขององค์กรอื่นมาปรับใช้ มีความสำคัญพอๆ กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมความปลอดภัยยังคงมุ่งเน้นไปที่การมองหาเทคโนโลยีอะไรที่จะนำมาใช้และปรับใช้อย่างไร อย่างเช่น การที่สหรัฐอเมริกาจะนำอุปกรณ์มือถือมาใช้แสดงแทนใบขับขี่ จะต้องมีการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน องค์กรที่ดูแลจะต้องทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายและขณะเดียวกันต้องป้องกันข้อมูลส่วนตัวได้อย่างรอบด้าน

ยิ่งกว่าการมุ่งมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อป้องกันความปลอดภัยขององค์กร องค์กรต่างๆ ควรจะมองหาตัวอย่างความสำเร็จชั้นเลิศขององค์กรอื่นเพื่อมาปรับใช้ในระบบป้องกันความปลอดภัยทั้งระบบของตน ตัวอย่างความสำเร็จชั้นเลิศและนโยบายความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จมีความสำคัญพอๆ กันหรือยิ่งกว่าการใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำหน้าในยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้องค์กรทุกองค์กรเป็นองค์กรเสมือน (virtually any organization)

บทความโดย : Alex Tan ผู้อำนวยการด้านการขาย Physical Access Control System ของ HID Global แห่งภูมิภาคอาเซียน