หน้าแรก Advertorial ตามไปดู VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM SERVICES (VSS) บริการออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จาก CSD

ตามไปดู VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM SERVICES (VSS) บริการออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จาก CSD

แบ่งปัน
csd it services

 

CSD IT Services ผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีไอทีที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการด้านไอทีแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้การดำเนินงานอย่างมืออาชีพ CSD IT Services มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า โดยมีจำนวนวิศวกรและเจ้าหน้าที่สนับสนุนไอทีประจำการตามศูนย์บริการทั่วประเทศกว่า 17 แห่ง ทำให้มั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการทุกขั้นตอน ด้วยการรับประกันสินค้า และการบริการตลอดอายุสัญญาบริการด้วย SLA (Service Level Agreement) ที่ดี พร้อมรับการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

ซึ่งเรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำโซลูชั่นต่างๆของระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการเฝ้าระวังภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมทีมงานวิศวกรออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบอย่างครบวงจร

R2Watch (VSaaS)

ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสามารถดูภาพจากกล้องได้ทุกที่ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยด้วยการประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing) ทำให้คุณสามารถดูภาพได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

CSD IT Service

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยด้วยการประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นทางเลือกของการลงทุนในระบบการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีหลายสาขา/ธุรกิจที่ไม่มีบุคคลากรในการบริหารจัดการและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยเน้นการลงทุนต่ำแต่ยังคงความสามารถเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ธุรกิจค้าปลีกมีสาขา, โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น

 • Zero Investment : เป็นระบบเช่าใช้รายเดือน
 • Data record on cloud computing : ภาพเหตุการณ์ต่างๆถูกประมวลผลและจัดเก็บบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing)
 • Real time video feed from anywhere : สามารถดูภาพเหตุการณ์ต่างๆภาพผ่านมือถือได้
 • Email auto alert : มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
 • Contact Center/ Remote services : มีทีมงาน contact center ให้บริการปรึกษาและบริการ remote service

Video Surveillance Private System

ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการเฝ้าระวังภัยที่ถูกออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรของคุณ ระบบของเราจะสามารถทำงานได้อย่างครอบคลุม สามารถจับสิ่งผิดปกติ และแจ้งเตือนได้ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่สามารถทำการวิเคราะห์ และประมวลผลวิดีโอ (Video Analytic) เพื่อนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในหลายหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจด้านการขนส่ง, ธุรกิจห้างสรรพสินค้า, สถาบันการเงิน, สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ รวมถึงคอนโดมิเนียม เป็นต้น

นอกจากระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยแล้วปัจจุบันระบบดังกล่าวได้พัฒนาให้สามารถนำไปใช้งานในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเพิ่มความสามารถทางด้านการตลาดจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง

 • People Counting Solution : เป็นการนับคนเข้า-คนออกในพื้นที่ต่างๆเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนจัดสรรสินค้าหรือบุคคลากรตามปริมาณของคนเข้า-คนออกในแต่ละพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 • Heat Maps Solution : เป็นการวิเคราะห์ภาพและแสดงถึงความหนาแน่นของคนในพื้นที่ ต่างๆ ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาในพื้นที่ห้างร้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

 

 • License Plate Recognition Solution : เป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ บันทึกการเข้าออกของรถซึ่งจะสามารถนำข้อมูลภาพทะเบียนรถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น Staff, Customer VIP, Blacklist เป็นต้น

 •  Face Detection Solution : เป็นโซลูชันในการตรวจจับใบหน้าสามารถแยกเพศ อายุ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในทางการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แสดง promotion สินค้าตามลักษณะของลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้า หรือทำงานเข้าร่วมกับระบบ access control เป็นต้น

Mobile VSS

ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับธุรกิจขนส่งทุกประเภท เพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล และทรัพย์สินขององค์กรรวมถึงการตรวจสอบพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎ และระเบียบในการทำงานฟังก์ชันหลักของระบบ รวมถึงการดูภาพผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือ 3G/4G, ระบบ GPS แจ้งตำแหน่งรถ และตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ, G-sensor ป้องกันไฟล์ภาพถูกเขียนทับขณะเกิดอุบัติเหตุ, และระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของการบันทึกภาพ และการส่งสัญญาณภาพ เป็นต้น

CSD IT Service

ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการเฝ้าระวังภัยที่ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนส่งโดยเฉพาะซึ่งเป็นการควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถและเป็นการเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งนับว่าประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในรถบรรทุก/รถโดยสาร

 • ระบบสามารถแสดงภาพผ่านเครือข่าย 3G/4G ไปยังศูนย์ควบคุมหรือมือถือได้
 • จะสามารถเห็นพฤติกรรมในการส่อทุจริตของคนขับรถ เช่น การจอดรถในบริเวณที่ต้องสงสัย, การขนถ่ายสินค้าออกจากรถโดยไม่ได้รับอนุญาต, การนำผู้อื่นมาเป็นผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • จะสามารถเห็นพฤติกรรมของคนขับรถ เช่น พฤติกรรมการหลับใน, มีอาการง่วงนอน, คุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถ, ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย
 • การสนทนากับคนขับรถ ผ่านระบบ 3G Mobile ได้
 • มีปุ่มฉุกเฉินในการแจ้งภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ 3G Mobile

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0 2762 1000 กด 3, โทรสาร: 0 2720 3705 อีเมล์: ricoh_callcenter@ricoh.co.th หรือแวะไปที่เว็บไซต์ www.csditservices.com