หน้าแรก News & Event ชสอ. ร่วมกับ เมโทรซิสเต็มส์ฯ แถลงผลงานความก้าวหน้า

ชสอ. ร่วมกับ เมโทรซิสเต็มส์ฯ แถลงผลงานความก้าวหน้า

แบ่งปัน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธีการแถลงผลงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก ร่วมกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC พร้อมการลงนามความร่วมมือการใช้บริการเครือข่าย ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการลงนามความร่วมมือการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล Private Link กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี นางดวงใจ ธรรมโชติโก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาคเอกชน